Value range for hg38.gold.ix
  min: 1 max: 3280 average: 1024.9735