There is a very high volume of traffic coming from your site (IP address 3.236.239.91) as of Sat Oct 23 08:49:47 2021 (California time). So that other users get a fair share of our bandwidth, we are putting in a delay of 10.2 seconds before we service your request. This delay will slowly decrease over a half hour as activity returns to normal. This high volume of traffic is likely due to program-driven rather than interactive access, or the submission of queries on a large number of sequences. If you are making large batch queries, please write to our genome@soe.ucsc.edu public mailing list and inquire about more efficient ways to access our data. If you are sharing an IP address with someone who is submitting large batch queries, we apologize for the inconvenience. To use the genome browser functionality from a Unix command line, please read <a href='http://genome.ucsc.edu/FAQ/FAQdownloads.html#download36'>our FAQ</a> on this topic. For further help on[...] Multiz Alignments of 7 Yeasts
Multiz Alignments of 7 Yeasts
 

Capitalize exons based on show bases
Place cursor over species for alignment detail. Click on 'B' to link to browser for aligned species, click on 'D' to get DNA for aligned species.
Alignment block 1 of 31 in window, 765966 - 767003, 1038 bps 
B D S. cerevisiae agaagataacgaggaaga---------------------tgaagacgaggttgaatatgacgaccatggt
      sacPar agaagatgacgaggaagag---------------ggagatgaagacgaggttgaatatgatgaccatggt
      sacMik tgaagatggcgatgaaga---------------------tgaagacgaggttgaatatgatgaccatggt
      sacKud agaagacgaaggcgggga---------------------tgaagaagagattgagtacgacgataatggc
      sacBay tgaagatgaagacgaagaggaggatgaaaacgaagaggaagaagaggaggatgagtatgatgacaacgga
      sacCas cgaggatgcagatgaagaagttgatgaaacgtatgg---tgaggatgcacctgaatttgatgaccatggg
      sacKlu agaagacggtgatgataataa------------------cgaagacgagcaagaatatgatgaccacggt

   S. cerevisiae aataaagtactgaaaaagtttgaaaacctgccagatttaataagctttaaggggtacttgcctgaattaa
      sacPar aataaagtactgaaaaagtttgaaaacctgcctgatctcataagtttcaaggtatacctgcccgaactga
      sacMik aatagagtgctgaagaagttggaaaacctgccagatttaattagcttcaaaggatacttgcctgaattaa
      sacKud aatagaatactgaagaagtttgaaaacctgccagatatggttagcttcaagggatatttgcctgaattaa
      sacBay aataagatactgaagaagttccaaaacctgcccgatacggttagttttaagggatacctacccgaattaa
      sacCas aatagaatactgaataaattagaaaacttaccagataagataagtttccaacaatatattcctgatttac
      sacKlu aatccaattgtctcgacattggagaatttgcccgacaaaatccattttgatgatttcattcctactctat

   S. cerevisiae ccgtacaattagaatcgcaaatcgaaaccgatatgttattgggtatgcaaatgtgttttgcattgatttc
      sacPar ccgtacaattggaatcgcaaattgaaaccgatatgctattaggtatgcaaatgtgttttgcgttaatttc
      sacMik ctgtacagttagaaacccaaatcgaaaccgacatgttactgggtatgcaaatgtgttttgcattaatttc
      sacKud ccgtacagttggaaacgcaaatcgaaaccgacatgttactgggcatgcagatgtgtttcgcgttgatttc
      sacBay ccgtaaagttggaaacgcaaatcgaaacggacatgttactgggcatgcaaatgtgttttgcgctgatttc
      sacCas aggtaaaattagaagaacaaattgaagatgatatgttaattggaatgcaaatgtgttttgctctgatttc
      sacKlu tatcaaaagttgatggtcaggttgaagacgatatgcttttaggtatgcaaatgtgctttgcgataatttc

   S. cerevisiae atccataaaagaaagatgtgagcaatggtatagtgaacaattgaataagctcgagaagcagtacgagctg
      sacPar atctataaaagaaagatgcgagcagtggtatagtgagcaattgagcaagctcgagaaacagtgcgaaatg
      sacMik atcaataaaagagagatgtgagcagtggtacagcgagcaattgagcaagctcgaagaacagcacgacctg
      sacKud atcaatcaaggagaaatgtgaacagtggtatagcgagcaattgaacaagctcgagaaacaacacgatttg
      sacBay gtcaataaaggagaactgtgaacagtggtacagcgaggaattgggcaaactggaaaaacaacacgattgg
      sacCas ctccataaaagaacattgtgaaacgtggttttctgaacaattacatgaactagacagacaacatgaattg
      sacKlu gaatattaaggaaacttcagaggcctggttccaggatacgttgacagaacttgaaaaagaacacgaacgt

   S. cerevisiae gaagcacaagaacgtgaaaagaaggaacaggccaagttccatggtactaaagtcacaagagaatcgtact
      sacPar gaggcacaagaacgtgaaaagaaggaacaggccaagttccacggtacaaaagttacaagagaatcgtatc
      sacMik gaagcacaagaacgtgagaagaaggaacaagcgaagttccacggtacaaaagtgacaagagaatcatatt
      sacKud gaggcacaagagcgagagaagaaggaacaggccaagttccacggtacaaaagtcacaagagaatcgtatt
      sacBay gagactcaagagcgtgaaaagaaggaacaagccaagttccacggtacgaaggtaacaagagaaacgtatt
      sacCas gagattcaaaaacgtgagaaggaagaacaagccaaatttaatggtaccaaagttactaaagattcattca
      sacKlu aagcttctagatcgtgaaagagaagagcaaaagaaatttcggggaactaaagttacagccgaatcgtatt

   S. cerevisiae tggaatggaggtctaaatttcgccaagaactgaaactggatgaaagagaccaggtgagaaggatgaaggc
      sacPar tggaatggaggtccaagttccgtcaagaactgaaactggatgaaagagatcaggtgagaaggttgaaggc
      sacMik tagaatggaggtctaagttccgcaaggaattgaaactggatgaaagagatcaggtgagaaggatgaaggc
      sacKud tggaatggaggtctgagttccgtaaagaactgaaactggacgaaagagaccaagtgagaagaatgaaggc
      sacBay tggaatggaggtcttccttccgcaaagagctaaaactggacgaaagagaccaagtaagaagaatgaaggc
      sacCas ttgaatggagattaaaattcaggaaggaattgcaattagatactagggatgagatgagaaggttgcaagc
      sacKlu tggcatggagaaccaaattcagaaaggatatgggactggatgaaagagacaatcaaaggaggttggatgc

   S. cerevisiae tcatcatgggaagctaaccggtaagcaaatgtttgaacaaggcgtggtgggcacaggcgacg--------
      sacPar ccaccatgggaagctaactggtaagcaaatgtttgaacaaggtgtggtgggcacgggcgacg--------
      sacMik tcatcacgggaagctaaccggtaagcaaatgtttgaacaaggagtggtaggcacgaacgacg--------
      sacKud ccatcacgggaaactgaccgggaagcaaatgttcgaacaaggtgtggtgggcacgggcgacg--------
      sacBay gcaccacgggaagctgacggggaaacaaatgttcgaacaaggtgtggtgggcacaggcgacg--------
      sacCas tcatcatggtagattaactggtaaacaaatgttcgaacaaggtgtagacggtaccattgacgatttagat
      sacKlu acataacggaaggttgtccggtaaacaaatcttcgagcaaggtttggacggtggggacgacg--------

   S. cerevisiae ----agtatatggaagaggatgacgcgagtgtagatgac---gtagccaagggacttgccaagaccgaaa
      sacPar ----agtatatggaagaggatgacgcgagcgtggatgac---gtagccaagggacttgccaagactgaaa
      sacMik ----aatatatggaagaagatggcgcgacagtggatgac---gtagccaaggaacttgccaagactgaaa
      sacKud ----agtacatggaagaggatggcgcgagcgtggatgac---gtagccaagggacttgccaagactgaaa
      sacBay ----atttcatagaggaggatggcacgagcgtggacgat---gtgtccaaggccctcgccggtactgaac
      sacCas gagaattttgaagatgagagtagcattagcattaatgatcaagtagccaaggttactgacgat-ttgaaa
      sacKlu ----ccgaggttgaagaa------------------gac---ctggccgaag------------------

   S. cerevisiae tagc--------aaatcaataaa-tacttgtgtacttaagtatttaagtattttcttctgcatgg-at-a
      sacPar tagc--------aaattaataaaatatttatatacttgagaatttaagtgttttcttctgcatgg-at-a
      sacMik tagc--------taaacaataaa---------caattaagtatctaaatactttcttctgcatggaat-a
      sacKud tagt--------aaatcaatgaa---------tatttaagtatttaagtattttcttctgcatgg-at-a
      sacBay tagt--------aaatcaatgaa---------tacttaagtacttacgtatttt-ttttgcatag-ataa
      sacCas gaactatagacaaaagtagcaaa--------------aattatctaagaa-----------gggg-tt-a
      sacKlu ------------gtatcaagaag------------------ctataattacctcc---------g-at-a

   S. cerevisiae atgacatatacaaatgtatctatataatatttttttgatattcaataaaaagaaaactgacatttgaaga
      sacPar atgacatatc------tatatatacaattctttcttattgttcaattaaaagaaaagtgatatttgaggg
      sacMik atgacataag------------tataat--ttttctgttgttaaataaaaaaaaa---tagattcgaaga
      sacKud atgacataca------------tacatctttctcattttgttttcgtaaaaacta-gtagtaccaaagga
      sacBay atgacatatatatatatatatatagatatatatttggttgtttcaaataatagta--------ttgaaga
      sacCas ataaaatgag------------gatgac----------tatttaatagaaataaa--gtacatgtgtatg
      sacKlu atgcaacaca------------actgtgtattttc-----------------------------------

   S. cerevisiae aggaaatagacaagtttttagtaagatattatt-----agtgtat-----atatggatacatatatctga
      sacPar gagaa-taaacaatttctta-taagatattatt-----agtgtat-----atatggatacatatatctga
      sacMik aggaa-taaacaa--ttttaataaggtattatt-----agtgtat-----gtatgtgtacatatatttga
      sacKud aggaa-tgaacaa--ttccaataaaatattatta---aaatgtgt-----atatgtgtacatatatctaa
      sacBay aagga-aggacag---tttaataagacaatattaaagaaatgtatataa-atatgtatacatatatcgga
      sacCas gtgta-ttaacaaactaggaagaaaaaagtatt-----agt-tatttaacaaatcggcttagacatcaaa
      sacKlu ------tctacatattttt---------ttttt-----accctgt-----aca---------atacttaa

   S. cerevisiae -gaatgaaaatttgt-tgactgtattgaa---tgtattgg-gagatgaa---ggggtatttggtg-----
      sacPar -gaatgaaaagttgtgctactgtattgaa---tgtattgaagagatgga---tgtgtggttggtg-----
      sacMik -gaatgaaaagtggtggtgctgtattgaa---gttattgtggacgtgga---ggtgtgcttgttg-----
      sacKud -----------ttgtgctgccgtacagaattttttattgcggggggggaaggggcgaaattggaggttca
      sacBay -gaatgaataatcgtgctgctgtattgaa---aatttcgg------------ggtgtcgtt---------
      sacCas taaatgcaaatccttgt---------------tgtttcgg------------gtagaagtt---------
      sacKlu ----------------------------c---tatctcac------------------gtt---------

   S. cerevisiae ----attagaccaacgacttggagtaagagaataagtcggaaaatgcatcatttcccttc------gact
      sacPar ---cactagaccaacgactttgaataagaaaataggtccgaaaatgcgtcattccccttt------gact
      sacMik ---cactagaccaacgacttggaataagagaataagtcagagaaggcatcgttccccttt------gact
      sacKud aaacgctaaaccaatgacttggagtaggagaataagttagaaaaggcgtcgttgcccttt------gact
      sacBay ------tagaccaatgacttggagtaagagaaaaggtcggaaaaggcatcgttgcctttg------gtct
      sacCas ------tatatcaatgatttagaattagtgaaaagatcggcaaatggatcttttttcgttgcagaagagg
      sacKlu ------tatacgtgtgacttcgaatatgaaaacaaatcggcaaaagcatcctttttgtct------ga--

   S. cerevisiae tgtcctttgtag-----cctgagga--cgggctttttgctgtttt----ttctccgcaaagggcaatgat
      sacPar tgtcctttgtag-----cttgggga--cgggctttttgttggttt----ttctccgcaaagggtaatggt
      sacMik tgtctttggtag-----cttgagga--cgagccttttgttgcttc----ttctccgcaaaaggtagcgat
      sacKud tatcctttgtgg-----cctgaggg--cgagatttttgctgcttc----gtttcggaaaaggataatgag
      sacBay tgtcctttgtag-----cttgagga--cgggcttttgattgcgta----ttctcggcaagaggcagtgac
      sacCas tattcgtggtggtattatttgtggt--cgtagcatcagaagagttaccatttcctccaaagtctaataaa
      sacKlu -------ggtag--------aaggatttgaatcattcgctgctgg----tgtggtgggaactgtg--gac

   S. cerevisiae gtttgcgcagcagcggtggtatctgtgtctgactttgggccatcccagtcaagcaaatcatctattt---
      sacPar gcttctgcggcagtagtggtacctgcgcttgattttggggcgtcccagtcaagcaaatcatctattt---
      sacMik gcttctgtggcagcggtggtatccgcgcttgattttggaccatcccagtcaagcaaatcatctattt---
      sacKud gcatctgtagcggcggtggaggtggaacttggttttgggccatcccagtcaagcaagtcatctattt---
      sacBay gcttcggtagcggcggtggtgtctgcactcgattttggaccatcccagtctagcaggtcatcgattc---
      sacCas tcatccaagttagcgcttgta-------ttggttgtgga-------agccgaagtagtggtagattgtgg
      sacKlu gtattattgctggtgttggca---------------agtccatcccagtccaagagatcgttcatattag

   S. cerevisiae ----tactat--tggaag---ttttaggtgc---tgttgtgtcgggactcgtttcgctttggaagtcgcc
      sacPar ----gactgt--tggaagaagttttgggtgc---tgtggtgtcaggacttgtttcgctttggaaatcacc
      sacMik ----ggctat--tagatg---gttttggcgc---cgttgtgttcggactcgcttcgctttgaaaatctcc
      sacKud ----ggccat--ctgatg---ttttgggcac---tgcggtgtcgggacttgtctcgctttggaaatcccc
      sacBay ----gtccgc--cggttg---ttttaggggc---tgttgtgtcggggcttgcttcgctttggaaatcgcc
      sacCas --tagggcat--tattag---ttttgattgc---tgttggtgcagggcttgcatcactctggaaatctcc
      sacKlu aagaggctatagcaggag---gagcagatgcggttgttggttgaggactactttcactttgaaagtcacc

   S. cerevisiae aaactcatcatcatcatcatcacta
      sacPar aaactcatcatcatcatcatcatca
      sacMik aaactcgtcatcatcatcatcatca
      sacKud gaattcgtcctcatcatcattgctg
      sacBay aaactcgtcgtcgtcgtcgtcgtcg
      sacCas aaattcatcatcttcatcatcatcg
      sacKlu gaattcatcttcatcttcgtcatca

Alignment block 2 of 31 in window, 767004 - 767108, 105 bps 
B D S. cerevisiae tt------------gctgttgatattattgtttttg---ttgtcattattaccattgtctattgttatat
      sacPar tc---------------------atcattgttgctg---ttcacattattaccattgtctattgttatgt
      sacMik tcatcatcatcgttatttttatcatcattgtttttgttattgtcattactaccatcatttatggttatgt
      sacKud tc---------------------attaccgccactg---tttgtgttcttgtcgtcgctt---------t
      sacBay tc---------------------atcgttgttgttg---ttgttgttgttattgttgtcattag---tgt
      sacKlu ----------------------gctttttgagcttg---tag-----attcccact--------------

   S. cerevisiae tattcg---tggtgctagtac--tatcgtcaagatcgattaagtc--agggatgcta
      sacPar tgttcg---tagtgctagtac--tatcgtcaaaatcgattaaatc--agggatgtta
      sacMik cgttcgtgatggtgtgagtat--tgtcgtcaaaatcgattaggtc--agggatacta
      sacKud cgtgtgtgatggcggtgttag--catcatcgaaatcgattaggtc--agggatactg
      sacBay tgttcg---tggtggtggaa-----tcatcgaagtcgattagatc--aggtatgttt
      sacKlu ---------tggtgcggatgggacatcatcgaaatcgagtaagtctacagtaggctg

Alignment block 3 of 31 in window, 767109 - 767367, 259 bps 
B D S. cerevisiae tcttgttgttgctt----tcttttcctctgctgttctttatttttgatctgctctcttaatatctccctt
      sacPar tcttgttcctgctt----tcttttcctctgttgttctttattcttgatctgctcccttaatatctctctc
      sacMik tcttgctgttgttt----tctttttctttgttgttctttatttttgatctgctctcttaagatttctctt
      sacKud tcttgctgttgttt----tctcttcctttgttgttctttgcttttgatctgttctcttaaaatctctctt
      sacBay tcttcttgttgttt----tcttttcctttgctgttctttgtttttgatctgctctctcaggatttctctt
      sacCas ttttgcaattgtt-------tcttcctttgttcttctgtgttcttaattctttccctgagtatttctctt
      sacKlu ttctgttttggattgaggtgccttcctttgctgctcactggatctaatctgctctctaagcatctctctc

   S. cerevisiae ctttgtcttctttgttcttccatatgagaacgcctgcgagtattcg------------------aatttg
      sacPar ctttgtctcctttgttcttccatatgagaacgcctgcgaggattcg------------------aatttg
      sacMik ctttgttttctttgttcttccatatgagaacgcctacgagtattgg------------------gaattg
      sacKud ctttgtctcctctgttcctccatgtgggaaagcctgcgagtactgg------------------aatttg
      sacBay ctttgtcttctttgttcgtccatgtgagaacgcctacgagtgcttg------------------aattcg
      sacCas ctttgtcttctttgttctgtcaaattagataatctacgaggacgagttgatgatggaggtgctaaattag
      sacKlu ctctgtcttctttgctgttctaaggcagaagatctgcgttggc--g------------------atgttc

   S. cerevisiae cttctgtttccacaggaacattgaagttggtcacattattagcatccatttcactgtcaaagccatctgc
      sacPar cttccgtttctacagggacattgaagttggtcacattatttgcgtccatttcactatcaaacccatctgc
      sacMik cttctgtatctacgggcacattgaagttggtcacgttgttggcatccatttcatcatcaaccccatctgc
      sacKud cctctgtttccatggggacattaaagttggtgacattgttcgtatccatgtcacccccaaccccatctgc
      sacBay gttccgtttccacggggacgttgaagttggtgacgttgttggcgtctatttcatcgtcggaaccatcagc
      sacCas cctctgtttcta-aatcaaattctaaatctttacctgatt--------cttgatcttcttcttcatcgtc
      sacKlu ctgttgtttct---------------------------tttgtg-------------------caacttc

   S. cerevisiae atctgcatcaaattcat------cgtcgtcgatgttatcgtaacttgcagacgtt---------------
      sacPar atctgtgtcaaattcat------cgtcgtccacgttgtcgtaactggcagacgat---------------
      sacMik atctgtatcaaattcat------catcatccacgttgtcgtagctagcagatgat---------------
      sacKud atttgtaccaaaatcat------catcatcgtcgtcgtcgtagctggcggaagat---------------
      sacBay gtccggcccaaaccctt------cgtcgtcgacactatcgtagttggcggaagag---------------
      sacCas atc---accaaacccttgatctatatcgtttgcattatatgaggtacctgatggg---------------
      sacKlu gtattcttcaaagtcat------cgaaatcgtcgtcgtaagagttggtggaagaggtaccgtatgaatcg

   S. cerevisiae ---gaaatc-tggttg-----gcattataaa
      sacPar ---gaaatc-tggttg-----gcattataaa
      sacMik ---gagatt-tggttg-----gcgttataaa
      sacKud ---gagatt-tggttg-----gcgttataaa
      sacBay ---gagatt-tggttg-----gcgttgtaaa
      sacCas ---gccatcattgttggagtagcattatata
      sacKlu gtagtgatt-tggtta-----tcgttgta--

Alignment block 4 of 31 in window, 767368 - 767694, 327 bps 
B D S. cerevisiae tggaggattctcc-------ttg--------------ctgtcgaattttcaaggcattcttcttattctt
      sacPar tggaggactcccc-------ttg--------------ctgtcgaatcttcaaggcgttcttcttattctt
      sacMik tggaggattcgcc-------ttg--------------ctgtcggatcttcaaagcgtttttcttattttt
      sacBay tggaggattcccc-------ttg--------------ctgtcggatcttcaaggcgttcttcttattctt
      sacCas tagatgtctcagt-------ttg--------------ctgtcgaatctttgcagcattctttctgttctt
      sacKlu -ggaggctccagcagcgacattggtagcagtgccggcttggtggatcttagcagtgttcttcttttgctt

   S. cerevisiae ggctctttcctttttcaaaaattgtgagtcttccaagtattgcaagataagttctccctttttcctaata
      sacPar ggctctttcctttttcagaaattgggggtcttccaagtattgcaagatcagttcgccctttttcctaata
      sacMik ggctctttcctttttcaaaaactgagcgtcttccaagtactgtagaatcagttcaccctttttcctaata
      sacBay ggctctttcctttttcaaaaactgagggtcttccaagtattgcaagatcaattcgccctttttcctgatt
      sacCas ggatctttccttctttaagaaatgagggtcttccatatattgaagaatatcttcacccttcttcctgatc
      sacKlu gactctttcacgtttcaggtagttgagatcttcgacgtattgaagaatctgttcacacttcttcttaata

   S. cerevisiae cctctctcatgaatctccattttaccatcattggagaattttaccttgaattgggcaatctccctggtta
      sacPar cctctctcatgaacctccattttgccatcatttgagaactttaccttgaattgggcaatctccctggtta
      sacMik cctctctcgtgaatttccattttgccatcattggagaactttactttgaattgggcaatctctctggtta
      sacBay cctctttcgtgaacctccatcttaccatcgtttgagaacttcaacttaaattgggcaatttctctagtca
      sacCas ccacgttcatgaatttccattttcccatcatttgagaatttcactttaaaattggggatctccctcgtca
      sacKlu ccgcgctcatggacttccatcttaccgtcgttactgaaatcgacgtggtattgcataatatcgcgggtca

   S. cerevisiae aaatatgcttatgagtgagcaaacatgatctaatctgattcagttcgtcacctgtgtcgacgttcaataa
      sacPar agatatgtttatgggtgagcaaacatgacctgatctgatttaattcgtcgcctgtatcgacattcaataa
      sacMik aaatatgcttatgggtgagcaaacatgatctgatctggtttagttcatcgcctgtatcgacgttcagtaa
      sacBay atatgtgtttgtgggtgagtaaacaagatctgatctgatttagttcgtcgcctgtgtcgacgttcagtaa
      sacCas agatatgcttatgagtagtcaaacaactcaagacttgattcagttcatctccctcagagacattcaaaat
      sacKlu agatgtgcttatgggtcaggatacagttcaccacctgatctaattcgttgcctacatcgacattcaacag

   S. cerevisiae taggaattcaatgactactagacattttaagaccaccctccattcggacccataattaacgtagtcct
      sacPar caagaattcaatgactactagacattttaagactactctccattcggacccgtagttaacgtagtcct
      sacMik caagaattcaatcactgctagacattttaagaccactctccattcggacccgtaattaacgtaatctt
      sacBay caagaactcgacgaccaccaggcacttcaagaccactctccattcggatccgtagttgacgtagtcct
      sacCas caaaaaatcaatgacgactaaacatttcaaaacgactctccattcagccccataattaacatattctt
      sacKlu catgtgctccaacaacaccaaacacttcagtactacacgccactcattcccgtaattgacatactgtt

Alignment block 5 of 31 in window, 767695 - 768024, 330 bps 
B D S. cerevisiae ttcttgccttttcgtataggttcttgggcctggtagcgatatggtcgactaatcttttcaacgtgtattc
      sacPar ttcttgctttttcgtacaggttcttgggcctagtagcgatatggtcgaccaatcttttcaacgtatattc
      sacMik ttcttgccttttcgtaaaaattttttggcctggtggcaatgtgatcgaccaatcttttcaaagtgtattc
      sacKud tttctgccgtttcgtatagcttctt-ggtcttgaagcgatgtggtcgaccaatcttttcaaagtgtattc
      sacBay ttcttgccttttcgtacaggttcttgggtctcgtggcgatgtggtcgaccagtctcttcagagtgtattc
      sacCas ttctagccttctcataaaaattctttggtctagaggcaatatgatccactaatctcttcaaggtgtattc
      sacKlu tgcgggccttttcatataaatttttgggccttgtagcgatgtgatcaacaagtcttttcaaaatatactc

   S. cerevisiae tgtcatcaagtagagcggcacttggtatctgttccttaaaaccttggcgaggtgcttcggtgtggggccc
      sacPar tgtcatcaagtatagcggtacttggtatctgtttcttaaaactttggccaggtgcttcggtgtggggccc
      sacMik ggtcatcaagtatagtggcacttggtatctgtttcttaatactttggccagatgcttcggagtggggccc
      sacKud ggtcatcaagtatagcggtacttggtatctgtttcttagaactttgcccagatgctttggcgtggggccg
      sacBay ggtcatcaagtatagcggtacctggtacctgtttcttaagactttggccaaatgctttggcgtggggccc
      sacCas caccatcaaatatagagggacttggtatctatttcttagcactttacttagatgttttggtgtggggccc
      sacKlu ggtcattaggtaaaggggaacttggaatctgttgcgcatcactttgctcaagtgttttggcgtaggaccc

   S. cerevisiae caagcatcggtatttgtagcacgacggatatctatctgataaggctcatattggactatcacgttttggg
      sacPar caagcatcggtatttgtagcacgacggatatctatctgataaggttcgtattgaactatcacgttttggg
      sacMik caagcatcggtgtttgtagcgcgacggatgtctatctgataaggttcgtattgaacaatcacgttctgag
      sacKud caggcatcggtatttgtagcgcgacggatgtctacctgatagggctcatattggacgatcacgttctgag
      sacBay caggcatcggtgtttgttgcacgacggatgtctacctggtagggttcgtattgtacaatcacgttttggg
      sacCas caagcatctgtattggtggctctacggatgtccacctgatacggttcatattggacaatgacgttctgcg
      sacKlu caagaatctgtgttagttgcacgacggatatccacttgataaggctcatattgcacgatcatgttctggg

   S. cerevisiae caaaccttgcggcatttctaatatcatggatacctaaattttgaatcttttttgataatgagtccatttt
      sacPar caaaccttgcggcatttctaatgtcatggatacctaagttttgaatcttcttcgataatgagtccatttc
      sacMik caaacctggcggcatttcttatgtcatgcatgcctaagttttgaatcttcttcgataacgagtccattgg
      sacKud caaatcttgcggcgttcctgatgtcgtgaatacccaggttttgaatcttcttcgataacgagtccatctc
      sacBay cgaaccttgcggcgtttctaatgtcatgcatacccaggctctgaatcttcttcgataatgagtccatttt
      sacCas caaaacgggctgcattacggatatcgtgaattcccaggttctggatcttcttggatagggagtccattgt
      sacKlu cgaaacgcgccgcattacgaatatcatgaatccccaggttaccaatcttctttgatagcgagtccatttt

   S. cerevisiae gtatggtgttggtatttatgcaattggaacgtttaattt-gtgtatatgaa
      sacPar aggtggtattggtgtttgtgcttttgagatatttgattt-atgtagatgag
      sacMik gggtgctgataatagtagtgatcctggg-tgcttggctt-atgtacttgcg
      sacKud gt-tgttacttgtgttggagctatacggatgcttggtat-gagtgggcg--
      sacBay ga-----ggtggtatttgtgtgggggaggtgctttgtgt-gtgtgtgtgtg
      sacCas cggttgcgttggtggttaactaatgttggtccttgatccagtggatatgga
      sacKlu tgtttttcctggttttc----------------------------------

Alignment block 6 of 31 in window, 768025 - 768033, 9 bps 
B D S. cerevisiae tttcccttc
      sacPar tcctgcttc
      sacMik tttcctttc
      sacBay tgtgtgttg
      sacKlu tttcccttc

Alignment block 7 of 31 in window, 768034 - 768451, 418 bps 
B D S. cerevisiae cgatttgtatattggatagaaatataattttttaaaaa---aagtaaactataagcagcctggaaagata
      sacPar cggcttgtatactgagtaaaaatatggctttt--gaaa---aagcaaagtatgtgcagcttgaaaattta
      sacMik tgttccttataccaggtagagacgccgtcctcaaagaatggaaagaaacactatacgatctgagtacaga
      sacKud -----------------agagatgcagtcctc--aaaa---ggggaaaatgtatgtgatacgaaactgta
      sacBay ca---------------ggcaagatgggctttcagtat---caaaaaggtatgg------tgaaagtata

   S. cerevisiae agctagaccaattcttattgataaaaaa-ctaaagataaattcaaccga-------aaactaaaatctag
      sacPar agctagaccaaatccaattaaaaaaaaaacctaggataaatttaactca-------aaactaagatcgaa
      sacMik agatgaattcaattc--ttaaggaaaag-tttgagataaattcaactct-------agattgtaaatgag
      sacKud attcaaattggaaaa--aaaaaaagaaa-gctgagacaattcccacttaaaaatccaaatcgagattaaa
      sacBay aataa------------ataaaaacaaa-cctgaggtaaattcaacttaaaatccgaatttcaaactcaa

   S. cerevisiae attgaaattaaaacaagaatgaatgaatggatcaaaggacctgaat-atgaaaaaaa-gtgcaggagaaa
      sacPar gttgaaattaaaaaaag---gaatgaatggatcaaaggatctggat-atgaaaaaaaagtgtaggaggaa
      sacMik attgaaaaaaaaaaaaa----------------------------t-ttcaagaaaa-------------
      sacKud cttgaaattaaaaaaga--------aaccgatcgaaggac--gaatgatggagagaa-------acgaaa
      sacBay actgaaaaatgaaaaag-------aaatggagggaaagat-----g-ataaaaaaaa------------c

   S. cerevisiae gaaaattttctcgctgt-gg---------aaaataagccgaaaatccgttacct-ag--aggaaagaaag
      sacPar gaaaattttctcgctgtagg---------aaaataagccgaaaatccgttagttgag--aagaaaaaaaa
      sacMik ------tttctcgctat-ggccatgaggccaaataagccgaaaacccgctagttgaggaaagaaagaaaa
      sacKud atattttttcttgcagagtg---------aaaataagccgaaaacccgctacgctag--ttgagaaaaga
      sacBay gaaaattttcttgctacgtg---------aaatgaagccgaaaacctgttagttgag--------gaaaa

   S. cerevisiae aaacgtgggaaaaaca-gggggcggtacccggc-ggcgtcaacttaacaggcataacctaggcgg--tag
      sacPar gaacgtgtgaaaaaca-ggggtcggtacccggc-ggcgcca-ctccattggcataacctagacgg--tag
      sacMik tgacatgctaaaaacaggggggcagtacccggcaagtgccaacaagaagtaggtaaactaagcaaaccaa
      sacKud aaaaggtgagaaaacaggggggcggtacccgggaggtgtcacca--------ataagcaagtggg--cag
      sacBay atacg-gcaaaaaata--ggggtggtacccgggaggtgtcacca--------ctaaaataagcac--caa

   S. cerevisiae ttggcta------------------gttgg-caagcctggcaacatactccgatataggtaggaag----
      sacPar ttgat---------------------------aggcctagcaacatactgcgacgtaaaacaacag----
      sacMik tcaccag------------------acaggactagactagcagcaacctgcagcatataccaacg-----
      sacKud agaacaa------------------g-----aaagggtagtagtaatttgagtcgcaacagagtaa--ac
      sacBay gtagttgcagaagaagggcagtcttgtagaataagaatagcgtagccttgccgtgctagttgtaaggtaa

   S. cerevisiae -agttagttataagaattgattgtcatacatacacatac--cttatacatatac
      sacPar -tgttagatataagaattgattgtcatacatacacatacg-cttatacatatac
      sacMik --gttagttataagacttaaatgtcatacatacacatacattctttacatatac
      sacKud tagctagttataagaattgattgtcatacatatacatacg-tttatacatatat
      sacBay aagctagctataagaattgattgtcatacatatatatacg-tatatacatatat

Alignment block 8 of 31 in window, 768452 - 768511, 60 bps 
B D S. cerevisiae ata--------taatttaagagaga--------------atagttcgtttcaatttttgctgtattgttc
      sacPar ata--------taataaaagagaga----------gaaaatagttcgtttcagtttttgctatattgttc
      sacMik ata--------tagttagagaggaaagagagaaaaaaaaatagttcgtttcag--cttgctgcactattc
      sacKud atatctttttttaattagaggaaga-------gagaaaaagggttcgtttcggttttggctgtgttgttc
      sacBay att---ttttttaggtagaggtggg----ggaaagagaaagagttcgtttcag---------catagttc
      sacKlu ata-------aaagtcatagagagt--------------ggagtcc-tagcag--------agatt----

   S. cerevisiae caggcagagc-gg
      sacPar cggaaagagc-gc
      sacMik cacgtagagc-gt
      sacKud cagatgggacggc
      sacBay c-------gt-gt
      sacKlu -------------

Alignment block 9 of 31 in window, 768512 - 769023, 512 bps 
B D S. cerevisiae ttataattcaccggacttggcaacaacaattctagccttggtggcaccggaaggagaacccaaggactca
      sacPar ttataattcgccggacttggcaacaacgattctagctttagtggcaccggaaggagaacccaaggattca
      sacMik ttataattcaccggacttggcaacagaaattctggccttggtggcaccagaaggagaacccaaggactca
      sacKud ttataattcaccggacttggcaacaacgattctagccttagtggaaccggaaggagaacccatggattca
      sacBay ttataattcaccggacttggcaacgacgagtctagccttggtggcaccggaaggagaacccatagattcg
      sacCas ttataattgaccagacttggcgatgacaattctagctctagtggcaccggatggggaacccatagtttca
      sacKlu ttacaattcgccagacttggcaaccatcagtctagctctggtagcaccagaggaagaacccatggtttca

   S. cerevisiae accttcttaacgatgtcgtaaccgtcaacaacttcaccaaagacaacatgcttaccgtccaaccatgggc
      sacPar accttcttaacgatatcgtatccgtcaacaacttcaccaaaaacaacgtgcttgccgtccaaccatgggc
      sacMik accttcttgacaatatcgtaaccgtcaactacttcaccaaagacaacgtgcttgccgtccaaccatgggc
      sacKud accttcttgacaatgtcgtaaccgtcaacaacttcaccgaagacgacgtgcttgccgtccaaccatgggc
      sacBay accttcttgacgatgtcgtaaccgtcgacgacttcaccgaagacgacgtgcttaccgtccaaccatgggc
      sacCas atcttcttaacaatgtcgtaaccgtcagtgacttcaccgaagacgacatgcttaccatctaaccatggac
      sacKlu atcttcttgacaatgtcgaaaccttcggaaacttcaccaaagacaacatgcttaccatctaaccatggac

   S. cerevisiae atggaacggtggtgatgaagaattgagaaccgttggtgtttggaccggcgttggccatggacaacaaacc
      sacPar atggaacggtggtgatgaaaaattgagaaccgttggtgtttggaccagcattggccatggacaacaaacc
      sacMik atggaacagtggtgataaagaattgagatccgttagtgtttggaccagcattggccatggacaacaaacc
      sacKud atggaacagtggtgatgaagaattgagaaccgttagtgtttgggccggcgttagccatggacaacaaacc
      sacBay aaggaacggtggtgatgaagaattgggaaccgttggtgtttggaccggcgttggccatggacaacaaacc
      sacCas atgggacggtagtgacgaagaattgagaaccgttagtgtttggaccagcgttagccatggacaacaaacc
      sacKlu atggaacggtggtaatgaagaattgagaaccgttggtgtttggaccagcgttggccatggacaacaagcc

   S. cerevisiae tggtctgtcgtggtgcttcttgaagttttcatctgggaatttgccaccgtagatagacttaccgccggta
      sacPar tggtctgtcgtggtgcttcttgaagttttcgtctgggaacttgccaccgtaaatagacttaccgccggta
      sacMik tggtctgtcatggtgcttcttaaagttttcgtctgggaacttgccaccgtaaatggacttaccgccggta
      sacKud tggtctgtcgtggtgcctcttgaagttctcgtctgggaacttcccaccgtaaatagacttaccgccggta
      sacBay tggtctgtcgtggtgcttcttgaagttttcatctgggaacttgccaccgtagatggacttaccaccggta
      sacCas aggtctgtcgtgcttcttgacgaaattttcatcagggaacttgccaccgtagatggacttaccaccggta
      sacKlu tggtctgtcgtgcttcttgacaaagttttcatctgggaacttgccaccgtagatggacttaccaccgaca

   S. cerevisiae ccgttaccagcagtgaagtcaccaccttgcaacatgaagtctggaataactctgtggaatggagagccag
      sacPar ccgttaccagcagtgaagtcaccaccttgcaacatgaagtctggaatgactctgtggaatggagagccag
      sacMik ccgttaccagcagtaaagtcaccaccttgcaacataaagtctgggatgactctgtggaatggagagccag
      sacKud ccgttaccagcggtgaagtcaccaccttgcaacatgaagtctgggatgactctgtggaatggagatccgg
      sacBay ccgttaccggcggtgaagtcaccaccttgtagcatgaagtctggaatgactctgtggaatggggagccgg
      sacCas ccattaccggcggtgaaatcaccaccttgcaacatgaaatctgggataactctgtggaatggagatccag
      sacKlu ccggtaccatgggtgaagtcaccaccttgcaacatgaagtctgggataactctgtggaatggagagccgg

   S. cerevisiae cgtagccgaatcccttttcaccggtacatagagctctgaagttttctgcagtctttgggactatgtcgtt
      sacPar cgtagccgaatcccttttcaccagtacatagtgctctgaagttttcggcagtctttgggactatgtcgtt
      sacMik catagccgaaacccttttcaccagtacatagcgctctgaagttttcagcagtctttgggactatgtcgtt
      sacKud cgtagccgaagcccttttcaccagtacatagcgctctgaagttttcggcggtctttggaactacgtcgtt
      sacBay cgaagccgaaccccttttcaccggtacatagcgctctgaagttctcggcggtctttgggactacgtcgtt
      sacCas cgtaaccgaaccccttttcaccggtacataaggctctgaaattttcagcagtctttggtacaacgtcatt
      sacKlu cgtaaccgaagcccttttcaccagtagccaaagctctgaagttttcggcggtctttggggtaacatcgtt

   S. cerevisiae gtacaacttgaaaacgacacggccaattggttggccatcagcttcgacatcaaaatagacttgg---gac
      sacPar gtacaacttgaaaacgacacggccaattggttgaccatcagcttcgacatcaaaatagacttgg---gac
      sacMik gtacaacttgaaaacgacacggccaattggttggccatcagcttcgacatcaaaatagacttgg---gac
      sacKud gtacaacttgaaaacgacacggccaactggttgaccatcagcttcgacatcaaaatagacttgg---gac
      sacBay gtatagcttgaaaacgacacggccaattggttggccatcagcttcgacatcaaaataaacttgg---gac
      sacCas gtacaattggaaagtgatacgacctaaagcttggccgtcggcttcgacgtcaaagtataccttgttagac
      sacKlu gtacaatttgaaaacgatacggcccaatggttggccatcagcttcaacgtcgaagaaaacttta---gac

   S. cerevisiae atgg---ta-gtattagcggttgagtttg
      sacPar atgg---ta-atatttgcggttgagtt-g
      sacMik atgg---ta-gtatttgcgattgagtt-a
      sacKud atgt---ta-aaatttgcgattgggtg-a
      sacBay atgg---taggtgttttcggttgagtt-g
      sacCas attgatata-tgatttttgtttgg-----
      sacKlu atga---tt-gattatttagtttg-----

Alignment block 10 of 31 in window, 769024 - 769396, 373 bps 
B D S. cerevisiae gattgagttgagatattaaattcaagacaaatc----ttaatataacctatctagcgaaaaaggaggaac
      sacPar aattgagttgagatactaa-ttcaagacagatagataccaatataacctaattaacaaaaaaggagggtg
      sacMik ggttaagttgagatgctactttcaagtcagacc--taagaacacagtgtaacaagggggaaaagaacctc
      sacKud gattgagttgacgatttag-accaaaagagaga--gaccgaaaaaagagaattaactgatgaagagcaaa
      sacBay ggttgatttgaggaattga-gtcaaa---------tatgaaaagagcaagacggacaggagggaggaaaa

   S. cerevisiae aaatgatgacgacagtggcaaaaggatagaaggctcaagagaatacgtttatatttatacagggaatcga
      sacPar aa----tgtcaacagtggcaaaaggataagaggctcaagagaatacgtttatatttatacagggaatcga
      sacMik ta---acatttatagtggcaaaagaataaaacgctcaagagaatacgcttatatttatacagggaatcga
      sacKud aatgaaggccaacagtggcaagagaataagacgctcaagagaatccgtttatatttatacagcgaattga
      sacBay ga---agctctatagcaataaaagaacgaacgaacaaagagaatgcacttatatttatacagacagacag

   S. cerevisiae aca-gacactt-gt----------cagcgtaagcccaaccaaagtgag--------aagggccacggcca
      sacPar acaagacactttgt----------cagcgtaagtccaaccgaagtgag--------aagggccaccgcca
      sacMik aca-gatacttcgt----------cagcataagcccaaccaaatggaa--------aagggccacggtca
      sacKud aca-gacactttgtcagaagaaggcagcggaagtccaaccaaataga---------aaggcccacggcca
      sacBay aca-g-------ga----------cagcgtaagcccaacagaacctagggccgttccgtggccgtggccg

   S. cerevisiae ttaccagagacagaaatgagtggaagcgcgtggaagcccgtctagcaga--ggaagaa----attcga-g
      sacPar ttaccagagacggaaatgagtggaagcgcgtggaaggccgtctaacagaaaggaagaa----attcga-g
      sacMik ttaccagagacggaaatgtgtggaacagcgtagaagcccgtctaacaaa-aagaagaa----atctga-g
      sacKud ttactgggaacgggaacgtgtggaagcctgtggaagtctgcctagcagaaaggaagaatccgaggcga-g
      sacBay tggccagggacggaagcgcgtggaagcacgtggaagtccgcctggcggg-------------atcctacg

   S. cerevisiae acgaggcgggac----------gtggcgggctgg--gcgcccc-agaaaataccgtagaggacgaggggg
      sacPar acgaggcgggac----------gtggcgggctag--gcgcccccagagaaggcagtagagagggaggggg
      sacMik acgaggcgggag----------gctacgggctgg----acccc-agaaaacgtcgtaggggaggaggggg
      sacKud gcgaggcgggac----------taggcgagctagagggggccc-agaggaggccgtagaggacgagggg-
      sacBay cccaggcgaggcttccgcctgggcgatgggcgag----agcct-ag----------ggggaacgaggggg

   S. cerevisiae gcggtg-gaaacccctaaggggcgaaag--gcgggtaacatcta-acagcgacgggtaagcatattgcg-
      sacPar -cagta-ggaacccctaaggggcgcagg--gcgggtaacagtaatattggggcgggtaagagtattgcg-
      sacMik aaagcg-ggtacccttaaggggcgcaag-agcgggtaatagct--atccgggcgggtaagaggcttgcg-
      sacKud -cggcgagaaacccctaaggggcgcaag-aacgggtaacgagc--tcaagggcgggtaaggatttccag-
      sacBay -cggcg-g--acccctaaggggcgcgggcggcgggtaagcgc---gcgcgggcgggtaag---cttccgt

   S. cerevisiae gg
      sacPar gg
      sacMik g-
      sacKud ga
      sacBay ga

Alignment block 11 of 31 in window, 769397 - 769511, 115 bps 
B D S. cerevisiae tgtaaaa----tttttcattt-----cgagctta--------cttcaa---gatgatgcatatgtttaaa
      sacPar tgtaaaa----attttcattt-----cgagctta--------ttacaa---gatgatgcatatgtttaaa
      sacMik ---aaaatttttttttcattt-----caagctcgcttattctctacaagatgatgatgtatatgcttaac
      sacKud cgtaaaa----tttttcatttacgaaccaactgg--------gtacaagatgatgatgcatgtggtgaag
      sacBay tgtaaaa----tttttcatc------cgagcttg--------gtacaa---gatgaggtatgtatgcaag
      sacCas tggaaaa----tttttcatgt-----tgaaagca--------tctcat-----------ctctattgaag

   S. cerevisiae tcacattgattatagaggtctcatcggtaaggcagagcagaactgg----agacgtctgaggtaagatt
      sacPar gcacaacga----aaacatctcatcggtaaggtggagcggagctagctacagagaccaagagtataata
      sacMik gcaaaacaa-aaaacagatgtcagcggttcagtagagcagtactaa----ataagtcaggaaatta---
      sacKud caaaaacag--acacacatctcatcggtaggatacaccagggctgaaaagaggactcaaaa---taata
      sacBay acagaacat----------ctcatcgg-gcggtacagcacagcaca----gcacagcacag--------
      sacCas aacaatcca---------tatcagc-------tacggcagcaccag----------caaca--------

Alignment block 12 of 31 in window, 769512 - 769829, 318 bps 
B D S. cerevisiae tcgataatacaagatgatgaaaggttctagaagaacaggtaataacactgctaccacgctaaacacgcct
      sacPar tcaataatatatgatgatgaaaggttctagaagaacaggcaataacgcggctactacgctaaacactcct
      sacMik -----aacataccatgatgaaaggttccaggagaacgggcaacaacgcgtctactacgctaaacacacct
      sacKud aaaaaagtgcaatatgatgaaaggttcaagaagaacgggcaacaacatggccaccacgctcaacaccccc
      sacBay -----cacacgatatgatgaaaggttccagaagagcaggcaataactcggtcaccacactcaacaccccc
      sacCas -------------atgttcaagggcactagaagagcagctttcaaccaatccacacctctgaatacccca
      sacKlu tcgatagaaca--atgatcagaggctctagaagaccagctaa---------cactacattaaatactcct

   S. cerevisiae gtggtcattcatgccacgcagctgccccaacatgtctctactgacgaggttcttcaatttctggagagct
      sacPar gtggtcattcatgccacgcagctgccccaacatgtttctactgacgaggtccttcaatttctggaggggt
      sacMik gtggttattcatgcgacgcagttgccccaacatgtctctactgatgaggtcctacaatttcttgagggct
      sacKud gtggtcatccatgccacgcagctgccccaacacgtctctactgacgaggtcctgcaattcctggagggct
      sacBay gtggtcatccacactacacaactgccccagcacgtctccacggacgaggtcctgcagttcctggagggct
      sacCas gtggttattcacaccaccgcgcaaccacaacatgtcaacaaggatgacgttctgaaattcctcgataaat
      sacKlu gtgacactacatattgtagataaggcacatcatgtttccaaggacgaagctttgcaattcctggccaagt

   S. cerevisiae ttatcgatgagaaggagaacattattgatagtactaccatgaatacca--------tcagc----ggcaa
      sacPar ttattaatgagaaggaaaatactatcgatagcaccacgatgaacacca--------tcagc----ggcag
      sacMik tcatcaacgagaaggaaaacgttatcgatagcactacggtgaatacca--------tcagc----ggcag
      sacKud ttattaacgagaaggagaacatcattgatagcaccacgatgaacgtcg--------tcagc----gacaa
      sacBay tcatcaacgagaaggagagcatcatcgacagcaccacgatgaacacca--------tcaac----gtcaa
      sacCas tcatcacagagaaggaaaatctaatacagaacagtacagtggccctgggc------tcggcagaaggtac
      sacKlu tcattaacgagaaaga-------atccatgtcagaa--atagacaccagcggtttgtcctc----atcca

   S. cerevisiae cgccgctgacgcggacgct---gccgctgtggctaacaccagcctcaacatcgacaccaacctttccagc
      sacPar cgccgctgacgcagacgct---accgctgtggctaaccccggtctcaacatggatactaacctttccagc
      sacMik cgccgctgatggcgacgtg---acagctgtagtaaaccctagccttaacatggatactaaccttttcagc
      sacKud cgccgctggcgcggacgtt---gtccctgcggtcaacgccagcctaagcatggatactaacctgtccagc
      sacBay cgccgcggacgcggacgttggcgccgctgccgccaaccccggtctgaacatggacaccaacctgtccagc
      sacCas agccgctgtcgggggtgat---------gctgccaccgcattgctcagtatagacaccactttatccagc
      sacKlu catcacaagaagtaacatc-----aggtggagtctccagcgatacaaacgtagataccagtttatccagc

   S. cerevisiae tccatatcgcaattaaagaggattcagagagacttcaagggtctgccacccgc
      sacPar tccatatcgcaattgaagagaattcagagagacttcaagggtctgccacccgc
      sacMik tccatatcacaactaaagagaatccagagagatttcaagggtctaccaccagc
      sacKud tccatatcacagcttaagaggatccagagagacttcaagggtctgccccccgc
      sacBay tccatatcacaactgaagcgaatccagagagatttcaagggcctgcctcccgc
      sacCas tcattatcgcaattgaagagattacagagagatttcaaaggtttgcctcctgc
      sacKlu tcactggcacaattaaagagggttgaaagagatttcaaaggtttgcctccagc

Alignment block 13 of 31 in window, 769830 - 769951, 122 bps 
B D S. cerevisiae ccaagacttttccg---ccgcgcccattcaggtctccacgacggagaagaaggagacaagca-----tag
      sacPar ccaagacttctctg---ccgcgcccattcaggtctccacggcggagaagaaggaaactagca-----tag
      sacMik acaagacttctctt---ctgcgcccatccaggtctccacagcggacaaaaacgagaccaacg-----tcg
      sacKud ccaagacttctccg---ccgcaccgattcaggtcaccacggccggtaagaacgacgccagtg-----tcg
      sacBay ccaggacttctctg---ccgcccccatccacgtctccaccgccgctaaagacgagactagcg-----tcg
      sacCas ttcaatgatcgccgaatctgtatccagtga---------aacaaacaaggaaagtactggcgaaagttca

   S. cerevisiae gtgtt----agtgccaccggcggcaagaaaactacattcgccgatgagtgagacctgtagcagc
      sacPar gtgtc----agtgccaccggcggcaagaaaaccacattcgccgatgaataagggttgtggcaac
      sacMik gtgtc----agtgccaccggtggcaagaaaaccactttcgctgatgaatgagcgctgtc-cgtc
      sacKud gcgtc----agtgccactggtggcaagaaaaccacattcgccgacgaatgagccctgtg-aaac
      sacBay gcgtc----agtgccaccggcggcaagaagactacgttcgctgacgagtaag--------gcgc
      sacCas gtgacaaagagtgtcactggaggaacaaagaaaacattcagcgatgaggaataaattttgaaat

Alignment block 14 of 31 in window, 769952 - 770322, 371 bps 
B D S. cerevisiae agccttgcccttt-tacacaaaatcctacatatccattcacatacgccttct--gtatactacaatatat
      sacPar aatcttgctcttt--acacaaaatcctacgtatccattcacgtacgccttctttgtatactataatatat
      sacMik tgtcttcctgctc--atacaagatcttacatatccattcacatacgcctttt--gtatactacaatatat
      sacKud gcgcttgtcct----acttaaaatcttacatatccatccacatacgccttct--gtatactacaatatat
      sacBay gctctagccccttttacatagcaccctacatatccgcccacatacacattct--gtatactacaatatat

   S. cerevisiae g---------------catatcagttagaattctgacatc-tg--------aacgtcttcagtgcttttt
      sacPar g---------------catatcagttaaaatcccaataccatg--------aacgtatcca----ctatt
      sacMik gcatatcataacatatcatatcatctcgaatcctgatgccgtagtagccgcagtgtgctca----ctatt
      sacKud g---------------catgccagttagaattctgacactgta--------agc-----------ttctt
      sacBay g---------------cataccagttccagtcctgacact-ca--------aggagcctct----ctctt

   S. cerevisiae tt-tctctt----------tctttccagatccaaatatcaccggcagcggcctcaaag---tacccggtt
      sacPar tt-tctctt----------ccttttcatattcattt-tcaccggcagcggcctcaaag---tacccgctt
      sacMik ttctctctt----------tctcttcagattcaata-tcaccggcagcggcctcagaa---tagtcgctt
      sacKud tt-tctctt----------tcttttcttgttcaaat-tcaccggcagcggcctcgaagaactgcccgctt
      sacBay tc-tctcttttaccgaccgtcttctgattttctgat-tcaccggcagcggcctcgaaa---ctgccgttt

   S. cerevisiae ttctttttttt-cacactttttttt----------tttccaaatcatgttgtcaagca-ttgattgactc
      sacPar ttcttttttt--cacactttttttt--------------cacactacgttgtcaggca-ttgattgactc
      sacMik tttcttttttt-cacactttttttt-------cttttttcacagta---tgtcaaaca-catattgactc
      sacKud tttctttttc--cacatttttttct---------tcttccacacta---cgtcaagca-ttgattgactc
      sacBay ttttttttttcacacactttttttttttttctctttcttctaccta---cgtcaagcaggtgattgactc

   S. cerevisiae attttcctctgac-t---actaccagttcaaaatgttagagaaaaatagaaaagcagaaaaaataaataa
      sacPar attttcgtgtgat-t---actttcagttcaaaatatcaaagaaaaatcgaaaagcagaaaaaataaataa
      sacMik a-tttcctctgatgt---aataccagctcgaaatgtcaaagaaaaatagaaaagcagagaaa--aaataa
      sacKud attttcctctgat-tacaactaccaactcgaaatgccaaaaaaaattagaaaagcaggaaaa--aaataa
      sacBay a-ttttctttgat-t---accaccaattcgaattgccaaaaaataaga-aaaagtag-------aaataa

   S. cerevisiae aagaa--ccatatttatttgttcat--tcactttcgagtataaaattaaatcttgttt-ttcttg-tttt
      sacPar aagaa--cagtacttatttattcat--ttacttttgagcacataattaaatcttgctc-ttcttg-tttt
      sacMik aagag--ctgtaagtatttagtcat--tgcgttttgaacacaggattaaatcttgtcc-ttcttgctttt
      sacKud aagtggcccattttgacttagtgattatggctttcggacactagctttaatcttccccgttcttg-tttt
      sacBay aaact--tgctatttatctagtcattttatcttttcggcagaggcttaattcttacct-ttttta-atgt

   S. cerevisiae cacttaa--gtacaca
      sacPar catttaa--atacaca
      sacMik ctctcaa--acatata
      sacKud cacataggtgtatata
      sacBay aacgtat--ataggtg

Alignment block 15 of 31 in window, 770323 - 770356, 34 bps 
B D S. cerevisiae tacaaattaaat-tgtag---a--aataaagcgttctaaa
      sacPar cgcaaactaaat-aataacaaa--agaaaagctttctaat
      sacMik cgaaagttaaat-aata----a--gtaaaagattttaaag
      sacKud cgcaaaataaa--aacaaccaa--aaaagtacacttaaaa
      sacBay aagaaaaaaaaa-aataatcaattaacacatctttttgta
      sacKlu tacaaaacaaatcaataaacc-------------------

Alignment block 16 of 31 in window, 770357 - 770502, 146 bps 
B D S. cerevisiae atggctggaaagaaaattgctggtgttttgggtgctactggttccgttggtcaacgtttcattctgttgt
      sacPar atggcaggaaagaaggttgctggtgttttaggtgctactggttccgttggtcaacgtttcattcttttgt
      sacMik atggctggtaagaagattgctggtgtgttaggtgctactggttctgtgggtcaacgtttcatcctcttgt
      sacKud atggctggaaagaagattgctggtgtcttgggcgccactggttccgtgggccaacgtttcatccttctgt
      sacBay atggctggaaagaaaattgctggtgtcttgggtgccacaggttccgtgggtcaacgtttcatccttctgt
      sacCas gtggctcaaaagaaaattgctggtgtcctaggtgcaaccgggtccgttggtcaacgtttcatcttattat
      sacKlu atgtctcaaaagaaaatcgctggtgttctaggtgccacgggctctgttggccaacgtttcattttactac

   S. cerevisiae tggcaaatcaccctcatttcgaactgaaagttcttggtgcctcttctagatcagctggcaagaaatacgt
      sacPar tggccgatcaccctcatttcgaactgaaagttcttggggcctcttctagatcagcaggtaagaaatacgt
      sacMik tggctgatcaccctcatttcgaactaaaagttcttggagcttcttctagatctgccggtaaaaaatacgt
      sacKud tggctgaccatcctcacttcgagttgaaggttcttggggcctcttccagatctgccggtaagaaatacgt
      sacBay tggctgaccatcctcacttcgaattgaaagtccttggggcctcctccagatctgccggtaagaagtacat
      sacCas tggccgaacatccaagtttcgaacttagagtcttgggtgcatctccaagatccgcaggtaagaaatatat
      sacKlu tggccaaccacccagactttgaactaaaggtcttgggtgcttccccaagatctgctggtaagaagtacat

   S. cerevisiae tgacgc
      sacPar tgatgc
      sacMik cgatgc
      sacKud cgacgc
      sacBay cgacgc
      sacCas tgatgc
      sacKlu cgatgc

Alignment block 17 of 31 in window, 770503 - 770745, 243 bps 
B D S. cerevisiae tgtgaactggaagcaaaccgatttgctaccggaatctgctaccgatattattgtttccgaatgtaaatct
      sacPar tgtgaactggaagcaaaccgatttgcttccagaatccgctaccgacatcgttgtttccgaatgtaaatct
      sacMik agtgaactggaagcaaactgatttgctgccagagtccgctaccgatatcgttgtttctgaatgtaaatcc
      sacBay cgtcaactggaaacagaccgacttgctaccagagtccgccaacgatatcgtcgtttccgaatgtaaatcc
      sacCas agtcaactggaagcaaactgatttattgccaactatggctgaagatatcattgtcactgaatgtaaatca
      sacKlu tgttaactggaagcaaaccgatctactaccggaatttgctaaggacattattgttaccgagtgcacatcc

   S. cerevisiae gaattctttaaagagtgtgacatcgtcttttccggattggatgctgactatgctggcgctatcgaaaagg
      sacPar gaattcttcaaagaatgtgacatagtcttttcgggattggacgctgactatgctggtgcgattgaaaagg
      sacMik gaatacttcaaagagtgtgacattgtattctctggattggatgctgactacgctggtgccatcgagaagg
      sacBay gaattcttcaaagactgtgacatcgtcttttctgggttggacgccgactacgctggttccatcgaaaagg
      sacCas gaatttttcaaagattgtgatattgtcttctctgggttagatgctgattacgctggtgccattgaaaagg
      sacKlu gatgcttttaagcaatgtgatgttgttttctccggtttagatgcggattatgccggtccaattgagaagg

   S. cerevisiae aattcatggaagctggtatcgccattgtttccaatgccaagaattatagaagagaacaagatgtgccatt
      sacPar aattcatggaagccggcatcgccattgtctccaatgccaaaaattacagaagggaacaagatgtaccatt
      sacMik aattcatggaggccggtatcgctatcgtatccaatgctaagaattacagaagggaacaagatgtgccatt
      sacBay aattcatggaagccggcatccccatcgtttccaacgccaagaactacagaagagaacaagacgtgccatt
      sacCas aattcgtcgaagctggtcttgccgtcgtctctaatgccaagaactacagaagagaagaagacgtcccatt
      sacKlu aatttgtcgaagccggtctagctgttatttccaacgccaagaactacagaagagaggcagacgtaccatt

   S. cerevisiae gattgttcctgttgtcaatcctgagcatttgga
      sacPar gatcgttcctgtagtcaaccctgagcatttaga
      sacMik gattgttcctgttgtcaaccctgaacatttgga
      sacBay gatcgtccccgtcgtcaaccctgaacatttgga
      sacCas attggtccctatcgttaacccagaacatttgga
      sacKlu ggtcgttccaatcgttaatcctgaacacatgga

Alignment block 18 of 31 in window, 770746 - 771454, 709 bps 
B D S. cerevisiae tattgtagctcaaaagcttgacaccgccaaggctcaaggtaagccaagaccagggttcattatctgtatt
      sacPar tattgtggctcagaagctagaaaccgccaaggttcaaggcaagccaagaccaggtttcatcatctgtatt
      sacMik tattgttgctcaaaagctagagactgccaaggctcaaggaaagtcaagaccagggtttatcatctgtatt
      sacKud tattgtttctca-aagctggaaactgccaaggcgctgggcaagccaagaccggggttcatcatttgtatt
      sacBay cattgttgcccaaaagctggagaccgccaaggcccaaggtaagccaagaccaggtttcatcatctgtatc
      sacCas tatcgtttctaacaagttggaaaaggcaaagagtgaaggtaagtctaaaccagggttcattgtctgtatc
      sacKlu tatgatcgctactaagttggaaaatgcaaaggccgctggtgtgtctaagccgggttttatcgtttgtatc

   S. cerevisiae tccaattgttccactgcaggtttggttgcaccattgaagcctttgattgaaaaattcggtcctattgatg
      sacPar tccaattgttccactgcaggcttagttgcgccattgaagcctttaattgaaaaattcggtcctattgacg
      sacMik tccaactgttctaccgcaggcttggtcgcgccattgaaacctttggtcgaaaaattcggtcctattgatg
      sacKud tccaactgctccactgctggcttagtcgccccattgaaacctttgattgaaaaattcggccctattgacg
      sacBay tccaactgttccaccgccggcctcgtcgccccattgaagcctttgatcgagaagttcggtcctatcgacg
      sacCas tccaattgttccaccgcaggtttggttgctccattgaaaccattagtggaaaaattcggtccaattgatg
      sacKlu tccaactgttctaccgctgggctggtggctccattgaaacctttggttgaaaagttcggtcctattgacg

   S. cerevisiae ctttgaccactactactttgcaagcaatctcaggtgctggtttctccccaggtgtaccaggtattgatat
      sacPar ccttgactaccactactttgcaagcaatctcaggtgcaggtttctctccaggtgtgccaggtattgatat
      sacMik ccttgaccaccgctactttgcaagcaatttcaggtgcgggtttctctccaggtgtgccaggtattgatat
      sacKud ccttgactaccaccactttgcaagccatctcaggtgcaggtttctcgccaggtgtgccgggcatcgacat
      sacBay ccttgaccaccaccactttgcaagccatctccggtgccggtttctcccccggtgtcccaggtatcgacat
      sacCas ctttgactactactactctacaagccatctctggtgccgggttttcaccaggtgtcccaggtatcgatat
      sacKlu cattgacaactactactttgcaagctatttccggtgccgggttctctccaggtgtcccaggtattgatat

   S. cerevisiae tctagacaatattattccatacattggtggtgaagaagacaagatggaatgggagaccaagaaaatcttg
      sacPar cctagacaatatcattccatacattggtggtgaagaagacaagatggaatgggaaaccaagaaaatcttg
      sacMik cctagacaatatcatcccatacattggtggtgaagaagacaagatggaatgggaaaccaagaaaattttg
      sacKud tctggacaacatcatcccatacattggtggcgaagaagacaagatggaatgggaaacgaagaaaattttg
      sacBay cttagacaacatcatcccatacatcggtggtgaagaagacaagatggaatgggaaaccaagaaaatcttg
      sacCas cttagataacattattccatacattggtggtgaagaagacaagatggaatgggaaaccaagaagatcttg
      sacKlu tttggacaacattatcccatacattggtggcgaagaagataagatggaatgggaaaccaagaagattttg

   S. cerevisiae gctccattagcagaagacaagacacacgtcaaactattgactccagaagaaatcaaagtctctgctcaat
      sacPar gccccattggcagaagacaaaactcacgtcaaattattgactccagaagaaatcaaagtctctgctcaat
      sacMik gctccattgtcagaagacaggactcatgtcaaactcttgacttcagaagaaattaaagtctctgctcaat
      sacKud gccccattggccgaagacaagactcacgtcaaactgttgaccccagaggaaatcaaggtctctgctcaat
      sacBay gccccattgtccgaagacaagacccaagtcaaactattgacccctgaagaaatcaaggtctctgctcaat
      sacCas ggttccattgcagaggataagactcacattaaattgttaactccagaagaaattaaggtttctgcccaat
      sacKlu ggttctctaaatcaagacaactcaagtgtccaactattgtcagatgatgagattaaggtttctgctcaat

   S. cerevisiae gtaacagagtcgctgtttccgatgggcacaccgaatgtatctctttgaggttcaagaacagacctgctcc
      sacPar gtaacagagtcgctgtctctgacggccacaccgaatgtatctctttgagattcaagaatagacctgctcc
      sacMik gtaatagagttgccgtctctgacggtcacaccgaatgcatctctttgagattcaagaatagacctgctcc
      sacKud gtaacagagtggccgtctctgacggtcacacagaatgtatctctttgagattcaagaacagacctgctcc
      sacBay gtaacagagtggctgtttctgacggtcacacagaatgtatctctttgagattcaaaaacagacctgctcc
      sacCas gtaacagagtggctgtctctgatggtcacaccgaatgcatctctcttagatttaaaaatagaccagctcc
      sacKlu gtaacagagttgccgtttctgatggtcacactgaatgtatctctttgagattcaagaaccaacctgcccc

   S. cerevisiae atccgtcgagcaagtcaagacatgcctaaaagaatacgtctgcgatgcctacaaattaggctgtcattct
      sacPar atcagtcgaacaagtcaagacatgtctgaaagaatacgtctgtgacgcttacaaattgggctgccattct
      sacMik atctgtcgaacaagtcaagacatgtctaaaagaatacgtttgtgacgcttacaaattaggttgtcattct
      sacKud atccgtcgaagaactcaagacatgtctaaaagaatacgtctgtgacgcgtacaaattgggttgccattcc
      sacBay atccgtcgagcaagtcaagacatgtctaagagaatacgtttgtgacgcttacaagttgggctgccattcc
      sacCas atctgtcgatgcagttaagcaatgtttaagagattacgtttgtgatgccttcaagttgggttgtcattct
      sacKlu atctgtcgaagaggtcaagcaatgcctaagagattacgtctgtgatgcaaccaaactaggttgtcattcc

   S. cerevisiae gctccaaagcaaactattcatgttttggaacaaccagacagacctcaaccaaggttggacaggaacagag
      sacPar gctccaaaacaaactattcatgttttggaacagcctgatagacctcaaccaagattggacagaaacagag
      sacMik gctccaaaacaaacaatccatgttttagaacaacctgatagaccacaaccaaggttggacagaaacaggg
      sacKud gctccaaagcaaaccatccatgtcttggaacagcctgatagaccacaaccaagattggacaggaacagag
      sacBay gctccaaagcaaaccatccacgtcttggaccaagccgatagaccacaaccaagattagacagaaacagag
      sacCas gctccaaagcaaactattcacgtcttggaacaaaatgacagaccacaaccaagattggacagaaatagag
      sacKlu gctccagaacagactatccacgtcttggaacagagcgacagaccacaaccaagattggacaggaacaggg

   S. cerevisiae acagcggttacggtgtttccgttggtagaatcagagaagacccattgttagatttcaaaatggttgtcct
      sacPar acagcggttacggtgtctctgttggtagaatcagagaagacccattgttggacttcaaaatggttgtact
      sacMik acagtggttacggtgtctctgtcggtagaatcagagaggatccattgttggacttcaaaatggttgttct
      sacKud acaatggttacggtgtctccgtcggtagaatcagagaagacccattgttggatttcaaaatggtcgtcct
      sacBay acaacggttacggtgtctccgtcggtagaatcagagaagacccattgttggacttcaagatggtcgttct
      sacCas acgccggttacggtgtttctgttggtagaattagagaagaccctgttttagatttcaagatggttgtttt
      sacKlu acaacggttacggtgttagtgttggtagaatcagagaagatcctgttctagacttcaagatggttgtgct

   S. cerevisiae ttcccacaacaccattattggtgccgctggttctggtgtcttgattgccgaaatcttactagcaagaaac
      sacPar ttcccacaacaccattattggtgccgctggttctggtgtcttgattgccgaaattttgctagcaagaaac
      sacMik atcccacaacaccattatcggtgccgccggttctggtgttttgattgccgaaatcttacttgccagaaac
      sacKud ttcacataacaccatcatcggtgccgctggttctggtgttttgattgccgaaattttactagcaagaaac
      sacBay atcccacaacactatcatcggtgccgctgggtctggtgtcttgattgccgaaatcttattggcaagaaac
      sacCas atctcataacaccatcattggtgctgctggtgcaggtgttttaattgctgaaatcttgttggctagaaat
      sacKlu atctcacaacaccgttatcggtgctgccggtgctggtatcttgattgctgaaatcttgttggccaggaac

   S. cerevisiae ttgatttaa
      sacPar ttgatttaa
      sacMik ttgatctaa
      sacKud ttgatctaa
      sacBay ttgatctaa
      sacCas atgatctaa
      sacKlu ttgatctaa

Alignment block 19 of 31 in window, 771455 - 772191, 737 bps 
B D S. cerevisiae ggaaaa---------attgcaaag-ttatg------tcttcatcttactttttt--ttcgaacga-----
      sacPar gaagaa---------attgcgaag-ttatg------tcctcatcttgctttatt--ttcgaacga-----
      sacMik gaaaaa--------gactgcaaag-ttataagtccttcctaatctaacttttct--ctccaacga-----
      sacKud gaggaa---------gctgcaaagtttgtg------tctttgtcttcttttttt--ct----caa-----
      sacBay ggaatg---------acctgcaag-ttacc------tccctctctt-ttttctc--cccgaatca-----
      sacCas tgataatagaaatgtggcgaacaa-ttgta------tcataccctcttttctttaattttaatgatgact

   S. cerevisiae ---acaaa--aaatacaaaacaagtaa-ataagtata----tgtgtatgaatatacg-tat-------aa
      sacPar ---acaaa--aaatacaaaacaagtaa-ataaatata----tatgtatgaatatacg-tat-------aa
      sacMik ---acaa---------aaaacaagtaa-ataatt----------------atgtacg-tat-------aa
      sacKud ---acaaa--ataaacgaaacaagtaa-ataaa-aaa----tatatatgaatatacg-tac-------ag
      sacBay ---acgaa--------caaacaagtaa-atata---a----tatatatgaatatacg-tatgcgtataga
      sacCas ttgataaattttatatagtatacgtaacataataatagcgttaagtaccattatgttctaa-------aa

   S. cerevisiae taat--ttgaaacgtagatct---------ttattattagtt--------tcttgagtttcgagaattcg
      sacPar taat--ttgaaacgtagatct---------ttattatcaattatgaat-tttttgaatttcgagaatccg
      sacMik tagc--tcgaaacttaggttt---------ctattattaattatttga-gttttgggttttgggcatcag
      sacKud taat--ttgaagcctagtttt--------attattacaaatc--------ctttgagcttcgagcattct
      sacBay taat--ttgaaac-tagattt--------attattaccaaat--------cctctagctctcgccctctt
      sacCas gaatacacaaaacgaaaaacttttctggaactgctgctaatggaggatcgtgttagggttcaaac-----

   S. cerevisiae ----tgattcaatgttcattattttt---tcttt-tcttttcttttcaatagtataa----tac-caagc
      sacPar ----taattcaatgtttattaatttc---tcttcctctttttctttcagtataatag----tacacaaat
      sacMik ----tgattccatgcttgttagcttt---tc----tcttttttcttcattttcaaagagcatac-ccagc
      sacKud cgcccgattcgat-----ttgttttc---ttttg-tttttttcgctta-------ag----tac------
      sacBay -------tccggag---attttttac---tcatg-tctgcttt------------------tac-cacat
      sacCas ----taattcaaactttgtagtatttaaagtatt-cattttccctctgattatggaa----tac-taaag

   S. cerevisiae ctt----tattatttttcttccacttc---------aagaaaaggtaattctctcgctgacccaagaaaa
      sacPar cttgctttattaattttcttccacttc---------aaaaaaaggtaattc----gctgacccaagaaaa
      sacMik ctaactttattgattttcttactctac---------aaagaaaggtaattt----gctgacccaagaaaa
      sacKud --------------tttctttcatttc---------aaaaaaacgta-----------------------
      sacBay ctt--cttacttgtttttctgcatttttaagagaaaaaaaaaaggtaattt--tagcttcgtgaaagaag
      sacCas tgt-----------ttttttgccgcca---------tagtaaatttcattg------ttttcaaaaaaaa

   S. cerevisiae aa--gctaaacagagagcgtagtgatgcatacaaacaactcatttacatgggaaaaaaaaggagaga---
      sacPar aaaagctaaacagag--cgtattaatgcatatataaaactcatttacacag-agacagaagcaaaga---
      sacMik aa-agttaaacaaag--tgtttta---catccgcataattcaacggcaga--caaagaaaggaaata---
      sacKud -------aaacgaag--tgcagtggtacattcacgcagccctattgcaca--tgagaaaag---------
      sacBay aaaaatataacaaag--cgtaatg-----tgtatacagctcgattgaagat-aaaaaaaaaaaaagaaag
      sacCas aa-----tagtgaag--ccggttaacgtttctgaaca------ttata----tgaaaagaccggtta---

   S. cerevisiae --------ggaaa---------gcagcagacatatct----caaagctgggatacactcacaatagcact
      sacPar --------ggaaa---------gcagcagatatatc-----caaggttaggatacacttataacagctct
      sacMik --------gggaa---------acagcagataaatct----caagactggaatacactaaccatatttct
      sacKud ----------------------accgctgataaatct----caagaccgggagaaactcacaataactct
      sacBay ataagaaggaaag---------gtagcgaatacgtct----caagactgggagatactcactatagcttt
      sacCas --------cgaaattgaatcttgaaacagactcaactggcagaagaaaaaga-acgcacacattgact-t

   S. cerevisiae gttgg-------tactcatttcaggtaatactcttgg-aaggtatcccttaaatgaacacatcatttggc
      sacPar gttgg-------tactcatttcaggtaatactcttgg-aaggcgtccct-aaatgaacacatcatttggc
      sacMik gttggcc----attttcgtttccagtaatactcttggaaaggtgattctcaaatgaacacaacatttggc
      sacKud gttgg-------tcctcactttaggtagtttttttgg-aaggtgattcttaaatgaacacaacattcggc
      sacBay gtcag-------------------gtacaactctcgg-aaggtgatccttaaatgaacaccagtttcggc
      sacCas gctagacaaatataatccattctgaaaggataccagg-gacgttatcc------gatgactacctttggg

   S. cerevisiae tcagtagtgccttccactaatttcaattttttcaaagggcatggaaataatgataacactagtgccaata
      sacPar tccgtagtgccttccactaatttcgattttttcaaagggcctgcaaataatgatagtactagtaacaatg
      sacMik tcgatagtgccttccactaattttgatttttttaatttgcccagtaataatgataatactagtacaaatg
      sacKud tcaatagtgccttccactaattttaaatttttcaacggacctacaaacaatgactctaccagcaccaata
      sacBay tcaatagtgccttccgctaattttggttttttcaatgggcctactaataatgatactgcaaatctcaatg
      sacCas acaacgataccttcgtccaatttc----------------------------------------cgaatg

   S. cerevisiae gtactgttaacaacagcaatttcttttta------------aatagcaatgaaacgaaaccttcgaaaaa
      sacPar ctaatgttagcagcaacaatttcttttta------------aatggcaatggtacaaattcttcgaaaaa
      sacMik ctgatgctagaaacagtaatttctttcta------------aataaaaatggtgcaaactcctcgagaaa
      sacKud ctgataataacaaagataatttctttttg------------aagggtagtggtgccggctcttcgaaaaa
      sacBay ctaataccagcaacaacaatttctttttgaatggtaatagtaatggcaatggtgcggattcttcgaaaaa
      sacCas caaggaacatc--caataatttcctatta------agtaataataacaacaataataattccacaaccaa

   S. cerevisiae tgtcttcatggtgcactctacctctcaaaagaagtcgcagcaaccgttacaa--------aatctctcac
      sacPar tgttttcatggtacactctgctcctcaggtcaagtcaggacagccgtcacaa--------gatctctcac
      sacMik tgtgttaaaggtacactctgctgctcaagccaaacctcagcaacagtcacaa--------gatccctcac
      sacKud cgtgttcatgctcaattccgctccccaggtaaaattgcagcaaccgttacaa--------gatttcccac
      sacBay cgtcttcatgctaaattccgcttctcgacctaaatcgcaagaacagttgcag--------gaccacatac
      sacCas tcccttaatacaaaac----ccgtttaggtcaaatt-tgtctacggttacgactattggtaactctccac

   S. cerevisiae ------------actcaccttcctacacggaaaataaaccagataaaaagaaaaaatatatgataaacga
      sacPar ------------actcaccttcccatatggaaaataaaccagatcaaaagaagaaatatatgacaagcga
      sacMik ------------actcatcctcccatacaggaacaaaagccgaccaaaagaagaagtatatggtagcaga
      sacKud ------------gctcagcatcacatgcgaggaaaaagccagaccagaagaaaagctttatgatcaatga
      sacBay ------------cttcaccatcgcatacggagaaagcagctgaccaaaaaaaaaaatatatgatcaatga
      sacCas aactgacaaccaatttgacttcagctgcggacaacacaatgttaaagcatagaaatttcataatgaatca

   S. cerevisiae tgccaagaccattcaacttgtaggtccactgatttcctctcctgataat
      sacPar tgataagacaattcagcttgtaggccctttagtttcctcccctgatagt
      sacMik tgaaaaaactattcagattgtcggccccttagttgcctctcctgatatt
      sacKud cgagaagaccatacagctgataggtcccttgattcaatctcctgacggt
      sacBay ccaaaataccatacagcttataggtcctttgattgcttctcctgagagt
      sacCas agacaacccaaaagag------agcctccttcttccaaatcctcaatcg

Alignment block 20 of 31 in window, 772192 - 773523, 1332 bps 
B D S. cerevisiae ttgggatttcagaagagatcgcacaaagcaagagaattaccaaggtttttgattaatcaagaacctcaat
      sacPar ttaggattccagagaagatcacacaaaccaagagaattaccgaggtttttgattaatcaagaacctcaat
      sacMik ttggggttccaaaagaggtcacataaaccaagagagttaccaaggtttttgattaatcaggaccctcaat
      sacKud tttggtttccaaaagagaccacacaaaccaagagaattaccaagatttttgatcaatcaggaacctcaat
      sacBay cttggtttccagaaaaaaccacacaatcccagagaattaccaagatttttaatcaaccaggaacctcaat
      sacCas tttggatttaagcaattgaaacatactcccagggaaatgcccagatttttaattagtcaacaaccgcaac
      sacKlu ttgggattccagcattactcacacccttttcgggatttacctcgttatttgatccaacaaataccccagt

   S. cerevisiae tggagaaaagagcttttgtacaagatccctgggacaaggctaatcaagaaaaaatgatctcattggaaga
      sacPar tgaaaaagaggatatttgtacaagatccctgggataaggctaatcaagaaaaaatgatctcattggaaga
      sacMik tagagaagagagaatttgtacaagattcatgggataaaatcaatcaacagaaaatgttatcactagaaga
      sacKud tggagcaaagaaaattcgtacaagatccatgggataaggccaaccaaaaaaaactactatccttggaaga
      sacBay taaaacagagaaaattcgtacaagatccctgggataaggccaatcagcaaaagatgttaaccttggaaga
      sacCas tggaacaaaagccctacaagcaagatccatgggataaagctaatcaggccaagatgtctaatttggaaaa
      sacKlu tgaagccgaaacagttcatacaagatccatgggacaagtctaaccaggagaagatgctattactagaaga

   S. cerevisiae atccatagatgatctcaatgaattgtatgaaacactaaaaaaaatgagaaatactgagcgatcgataatg
      sacPar atccatagacgatctcaatgaattgtatgaaacgctgaaaaaaatgagaaataccgagcgtacgataatg
      sacMik atccatagatgatctcaatgaattatatgaaacgttgaaaaaaatgagaaatacagagcgttcgataatg
      sacKud atccatcgatgatcctaatgaattatacgaaacattgaagaaaatgagaaatacagagcgttcaataatg
      sacBay atccattgacgatctgaacgaattatatgagacgttgaagcaaatgagaaataaagagcgttcaataatg
      sacCas ttcaattgatgatctcacagaattatatgaaactctcaaaaagatgcgtgattctgaaagaaaaattatg
      sacKlu ctccgtgagtgacgtggacgagctttacgaaacactaaaaaaaatgagagacgttgaaagaaaggtgatg

   S. cerevisiae gaagaaaaagggctagtggataaagctgactcagcaaaggatctttacgatgctatagtatttcaaggta
      sacPar gaagaaaaagggttagtagataaagctgattcagcaaaggatctttacgatgcaatagtatttcaaggca
      sacMik gaagaaaagggattagtagataaagctgactcggcaaaagacctttacgatgcaattgttttccagggta
      sacKud gaggagaaaggacttgtagataaagctgactcggcaaaggatctctatgatgcaatagtttttcagggca
      sacBay gaggacaagggtcttgtagacaaggctgattcagcaaaggatctttacgatgcaatcgtatttcaaggta
      sacCas gagaagaaaggtttagtagataaagctgattttgctaaggatttaaacgatgcaattgttttccaaggaa
      sacKlu gaagatagaggacttgttgataaagcagatttagccaaggatttaaacgatgcaattgtatttcaaggta

   S. cerevisiae cctgtttagatatgtgtcccacattcgagagatcaagaagaaacgttgaatatactgtgtattcatatga
      sacPar cctgtctagatatgtgtcccatttttgaaagatcaagaagaaatgttgaatacacggtctattcatatga
      sacMik cttgtctggatatgtgtcccatttttgaaagatcaagaagaaatgtggaatatacggtctattcatatga
      sacKud cctgcctagatatgtgtcccatctttgaaagatcaaggagaaatgtggagtataccgtcttttcgtatga
      sacBay catgtcaggatatgtgccccatttttgaaagatcaaggagaaacgtggaatacacagtcttttcatatga
      sacCas cctgtgaagatatgtgccctatttttgaaagagcaagaaggaatgtcgaacacacagtcttctcttacga
      sacKlu catgcttagatatgtgccctattttcgaaagggccagaagaagtgtggaaaacaatgtggtccgctacga

   S. cerevisiae aaaaaatcaaccaaatgataaaaaagcttctcgaactaaagcattgaaggtcttcgcgaggccagcagca
      sacPar aaaaaatcaaccaaatgacaaaaaggcttccagaaccagagcattaaaagtcttcgcgaggccagcagca
      sacMik gaaaaatcaaccaaatgataaaaaggcttccagaaccaaagcactaaaggtctttgcaagaccagcggcc
      sacKud aaaaaatcagccaagtgataaaaaggcctccaggtgtagagcactaaaagtcttcgcaagacctgcggct
      sacBay aaaaaatgggccagacgataaaaaggcttccaggactagagcattaaaggttttcgcaaggcctgcagca
      sacCas gaaggattctccaagttcaaaaaaggcatccgcaacaagagcgttaaaagtgtttgcaagacctgctgca
      sacKlu aaaagatggttcagtaaattcacgtatttctaggtttcgtgctttaaaggtttttgctagacctgcagca

   S. cerevisiae gcagcagctcctcctttaccttctgatgttaggccaccccatattttagtcaagacattggactatattg
      sacPar gcagcagctcctcccttaccctctgacgttagaccaccgcatattttagtcaagacattggactatattg
      sacMik gctgctgctcctccattaccatctgatgttaggccaccgcacattttagtcaaaacactggattatattg
      sacKud gcggccgctcctcctctaccatcagatgtgagaccacctcatattttagtcaaaacattggactatattg
      sacBay gcagcagccccccctttgccctcagacgttaggccaccacacattctagtcaaaacactggactatatcg
      sacCas gctgctgcaccaccactaccctcggatgttagaccacctcatatattagtaaaatcattggattacatta
      sacKlu gcagcagctcccccgttaccatctgatgttaggcctcctcacattctagtcaaaactttagactacattg

   S. cerevisiae tagataacttattaacaacattgcctgaaagcgaaggattcttatgggataggatgagatccataaggca
      sacPar ttgataacttattaacgacattacctgaaagtgaagggttcttatgggataggatgagatccataaggca
      sacMik ttgataatttattgacaactttaccggagagtgaaggatttttgtgggacaggatgagatcgataaggca
      sacKud ttgataatctattaaccacgttacctgaaagtgagggattcttatgggacaggatgagatctataaggca
      sacBay ttgatcacttattagcaacattaccagagagtgagggtttcttatgggatagaatgagatctataagaca
      sacCas tcgataaccttttaaccacacttccagaaagtgaaggttttatatgggatagaatgagatcaatacgaca
      sacKlu ttgaaaatattgttccactattacctgattgtgaaagttttctttgggatagaatgagatccatcaggca

   S. cerevisiae ggactttacatatcagaactattcaggacctgaggcggtagattgtaatgagcgtattgttaggatacat
      sacPar agactttacgtatcagaactattcagggcctgaagcgattgattgtaatgagcgtattgtgaggatacac
      sacMik agactttacttaccaaaattattcaggacctgaggcagttgattgtaatgagcgtattgtgagaatacat
      sacKud agactttacgtatcaaaactattcagggcctgaggcagtagattgtaacgaacgtattgtaaggatacat
      sacBay agattttacataccagaattattctggacctgaagcagtagactgtaatgaacgtattgtaagaatacat
      sacCas agatttcacgtaccaaaattattgcggtcctgaagccatcgattgtaatgagcgaattgtaaggattcat
      sacKlu agacttcacgtatcaaaactatagtggcccagaagcagttgattgtaacgagcgcatagtaagaattcat

   S. cerevisiae cttctgatcttgcatatcatggtgaaatcaaatgtggaattttcgcttcaacaagaactagaacaattgc
      sacPar cttctaattctgcatataatggtaaaatcaaatgtggaattttcgcttcaacaggaacttgaacaattac
      sacMik cttttaattctccatgtaatggtaaaatcaaatgtggagttttcgcttcaacaagaattagaacagttgc
      sacKud cttttgatactgcatgtcatggtaaaatcaagcgtggacttttcgctccaacaagagctagaacaactgc
      sacBay cttttgatattacatgtcatggtaaagtcaaacgttgaattttcacttcaacaagaattagaacaattgc
      sacCas ttgttaattttacatgtcatggccaaatctacagtcaaattttcattacaacaagaattagaacaattac
      sacKlu ctcctaatattacacgtgatggccaaatttaacatcgagtatagcagtcaacaagagctggagcagttac

   S. cerevisiae ataaatcccttatcacgttatcagaaatatacgatgacgttcgttccagcggcggaacatgcccaaatga
      sacPar ataagtccctgattacattatcggagatatacgacgacgttcgttctagcggcggaacatgcccaaatga
      sacMik ataagtccctgatcacattgtcagaaatatatgacgatgttcgctcttgcggtggaacatgtccaaatga
      sacKud ataaatctttgatcacactatcggaaatatacgacgatgtccgttccagtggtggagcttgtccaaatga
      sacBay ataaatctttgatcacattgtcagaaatatacgatgacgttcgttctagtggtggatcttgcccaaatga
      sacCas acaagtcactaattactctatcggaaatttatgacgacgtacgagcaaatggaggtacctgtcccaatga
      sacKlu ataaagccctgatcactctttctgaaatctatggtgaagtaagaagtcagggtggttcctctccaaatga

   S. cerevisiae ggctgaatttcgagcttatgctctcctgagtaaaataagagaccctcaatacgatgagaatatccaaaga
      sacPar agctgaatttcgagcttatgccctcttgagtaaaataagagacccccaatacgatgagaatattcaaaga
      sacMik agctgaatttagagcctatgcccttctgagtaaaataagagattctcagtacgatgaaaatattcaaaga
      sacKud agcagaatttcgagcttatgcccttttgagcaagataagggaccctcagtacgatgaaaatattcaaaga
      sacBay agctgaatttagagcttatgctcttttgagtaagataagagacccccaatacgatgaaaatattcaaaga
      sacCas agcggaatttagagcatattccttgttaagcaaaattagagatccgcaatatgataagactatacaggac
      sacKlu agcagaatttagagcatactctttattaagtaaaataagagatccggagtatgacaaaatggcgcaagaa

   S. cerevisiae ttaccaaaacatattttccaagataaattagttcaaatggctttatgtttcagaagggttatatctaact
      sacPar ttgcctgaacatattttccaagataaattggttcaaacggctttgtgctttagaaggattatatctaact
      sacMik ttgccacagcatatatttcaagataaattagttcaaacggctctgtgctttagaaggattatctcaaatt
      sacKud ttaccaaagcatatcttccaggataaattggttcaaacggctttatgcttcagaagaattatttccaact
      sacBay ttaccagaacatattttccaagataagatggttcagacagctttgtgctttagaagaatcatttctaatt
      sacCas ttaccgacatatatagttcaagatgaactcgttcaactagccatttgttttagacgaatactttctaact
      sacKlu ttaccggaacacgtatttcaagacgatctggtccagctagcattgtgctttagaaggatcgtatccaatt

   S. cerevisiae cagcttatactgaacgcgggtttgttaaaactgagaattgtttaaacttctacgcaaggtttttccagtt
      sacPar cagcttatactgaacgtgggtttgttaaaaccgagaattgtttaaacttttatgcaagatttttccaatt
      sacMik cagcatatactgaacgtgggattgttaaaactgaaaattgtttaaacttttattcaagatttttccagtt
      sacKud ccgcttatactgagcgcgggtttgttagaactgaaaactgcctaaatttctatgcaagattttttcagtt
      sacBay ccgcatatagtgagcgtgggtttgttaaaactgaaaattgtctaaatctttatgcacgattcttccaatt
      sacCas caaattatttggagagaggttatattaaaacggagaatggtataaatctttacactcgattttttacttt
      sacKlu ctgcttacgtcgagagaggtcacatcaaaaccgaaagctgtatgaatttgtatgcaaggtttttcgaatt

   S. cerevisiae aatgcaatcacccagcttgccattattaatgggattttttttgcaaatgcatctgacggatattagattt
      sacPar aatgcaatcacccaacttgccattattgatgggattttttttgcaaatgcatctgacagaaattaggttt
      sacMik aatgcagtcacccaatttgccattattgatgggattttttttgcaaatgcatcttacagaggtcagattt
      sacKud gatgcaatcacccaatttaccgttattaatgggattttttctgcaaatgcatctgacggaaataaggttt
      sacBay gatgcaatcacccaatttgccattgttaatgggatttttcttgcaaatgcatctaacagagatcagattt
      sacCas aatgagatcagaaagggtaccatttttgatgaattcatttttacaaatgtatttaggtgaagtacgattt
      sacKlu aatcaagtcagacaaagttccatttttgatgagttcattcttagaagtttatttgacagaaatccgcttc

   S. cerevisiae tatgcgctaagagctttatcacatactttaaacaaaaagcataaaccaataccatttatttatttggaaa
      sacPar tatgcgttgagagctttatcacatactttgaacaaaaagcataaaccgatcccattccactatttagaga
      sacMik tatgcgctaagagctctatcacacactctaaacaaacgacataaaccaattccttttgtctatttggaaa
      sacKud tatgctgtgagagccttatcacatactttgaacaaacggcataaaccgatcccactcgtctatttggaaa
      sacBay tatgccgtaagagctttatcacatacattgaacaaacgtcataaaccaataccattggtctacctggaaa
      sacCas tatgccatgaaagctctgagcttaacattgaacaaacgacacaaacctataccattagattatttacaaa
      sacKlu tacgcatttaaagctttaagtttttctcttaacaagaagcataaatccgttccatttgattatttcatgg

   S. cerevisiae atatgttactctttaataatcggcaagaaataattgaattttgtaattattactcaattgaaatcata-a
      sacPar atatgctgctcttcaatcatcggcaagagataattgaattctgtgattattactcaattgaaatcata-a
      sacMik atatgttactctttaatagttggcaagaaataactgaattctgcaattattattcaattgaaatcata-a
      sacKud atacgctgttttttaatagtcggcaagaaataactgaattttgtaattactactcgattgaaatcatt-a
      sacBay gtacactgcttttgaacagtcgacaagaaacaattgaattttgtaattactactcaatagaaatcatt-a
      sacCas acatcttaatgtttaacgataaagaagaattgttagaattttgttcatattactcaattacggtggtaga
      sacKlu atagttttcttttcaatgattatgatgagctcattgcattttgcaaatactattctattaaaatc----g

   S. cerevisiae atggggatgcagccgatttgaaaacattgcaacattattctcacaaattgtcagaaacacaacctttaaa
      sacPar atggagattcagcagacttgaaaacactacaacattattctcacaaattacccgaaacgcagccattaaa
      sacMik acggagattctgcggatttaaaaacactacaaaattattctcataaattagcagaaacgcaacctttaaa
      sacKud atggagattcagcagacttgaagacactgcatcattattcgcacaaattagcagaaactcaacccttgaa
      sacBay acggagattccgctgacttgaagaccctaactcagtactcacataaactagcagaaacccaacctttgaa
      sacCas atctggactc----gaattgagatcacttactcatcattcgcataaattacgagaaaagaagcccttgaa
      sacKlu aaggtaatactgttgctttaaaaagtttaactcaccactcgcacatcttacccgatactaaaccgcctaa

   S. cerevisiae aaaaacataccttacctgcttagaaaggagattacagaaaactacttacaagggtttaattaatggcggt
      sacPar gaaaacatacttaaactgcctagaaagcagattgcaaaaaactacttatgagagtttaattaattgcggt
      sacMik aaaaacttacttaaactgcttagaaagcagattacaaaaaactacctataagagtttgatcaattatggg
      sacKud aaaaacgtatctaaactgcttagaggatagattgcagaaagttacttataagagtttaatagattgtggt
      sacBay gaaaacgtacttaaactgtttagagaacagattacaagaaaccagttataagagtttgatcaattgtggc
      sacCas gcaaagctatttgaaatgtgttgatgaaaaattaaggagaaaatcttataagcagctcataaactctgga
      sacKlu gcaaagttatctgaaatgcgtcgatgaaaaattgcaacgcgttccattaaatcaactgattaatgcaggt

   S. cerevisiae gaa
      sacPar aaa
      sacMik aaa
      sacKud aag
      sacBay aaa
      sacCas aaa
      sacKlu aaa

Alignment block 21 of 31 in window, 773524 - 773535, 12 bps 
B D S. cerevisiae gataatttggct
      sacPar gatcattttgat
      sacMik gaccattttggc
      sacKud gaaaattttgat
      sacBay aagaattttgat
      sacCas cctaacattagt

Alignment block 22 of 31 in window, 773536 - 773957, 422 bps 
B D S. cerevisiae tcttcggtttatgtgaa---ggacccaaaaaaggatagaataccttctatcgcagaccaatcttttttaa
      sacPar tctttgattaatgtaaaatcggctccggaaactgacagggtaccttctacagtgggtcaactttcttata
      sacMik tcattttttgatataaaatcaaatttgaagaatgatataaattctccttccgttacccaatcctgtctaa
      sacKud tcattagctggtgtaaaatcggataggggaaatgataaaatctcaattactgctgaccaagttttttcaa
      sacBay tcactgactggtgtaaaattgtattcaagaagtgttgaaacgtcctctgccattgaacagcccttctttc

   S. cerevisiae tggaaaattttcaaaacaactataacgaaaagttgaaccaaaactcatccgttaaaccacagatcaatac
      sacPar tgaaagattctgctaacaactttaacgtaaagttgaaccaaaaccaatcttttgaaccgaagattaatga
      sacMik tgggtgacgttctcaatgaccataacgtag---tgaaccgaaactcatcttttgaaccgcaaattaatat
      sacKud aaaaaaatatccccagcaatcccaatatgatgtttagccaacacactccctttgagtctcaaatcgtcgc
      sacBay aaacacatacggagaataactccaacatgttacttaaccaaagtactctttttgaaccaaaaattcttgc

   S. cerevisiae ctctccaaaaagagttgcaacgcggcccaaccactttcctttttcacaggaatctaagcaattacctcaa
      sacPar ctccccaaacagaactgtcacgcggcccaatgactttcctttttcacagcaatttaagcaatcctcccaa
      sacMik cccttcaaaggcaatcaacattcaacccaaggatcatcttttatcgaaacaatctaaacaatctactgaa
      sacKud tccttcaagattgaacaaaattgaacccagggagatcttatttccactacaatctaaacaatctgctcaa
      sacBay tccttcaaaaataggcactaccaaacccatggtaactttttctccacaacaaattaaccaaccatctcga

   S. cerevisiae atatctcaatctcatactttatcaacaaatcctttattaacgccacaggttcatggagacctatcggaac
      sacPar ttatctcaatctcaaactttaccaataaatcctttattaactcagcaggttccgggatacttatccggac
      sacMik atatctcaatttaagagttcatcaacaaatgcttcatcgactcagcaggtaccggcatatctatccgaac
      sacKud ccatctcaatttcaaacgtcattcaacaagcctccgttaacccagacggctcctacatatctacctgagt
      sacBay gcatctcaatttcaacctttaaaaaacaatgctccattgcctcagacgacacctgcatttcaattcgagc

   S. cerevisiae agaaacaacaacaaattaaaaccgtcacagacggaggctccccatttgtttttgatcaatcagcacagaa
      sacPar agaaacatgaacaaattaaaactgttacaggtgcaagttccccacctctttttaatggatcattaccaaa
      sacMik agaaacat---cagtttaaaaacattgtagatggagggttcaaatctttttctaacggatcattaccgaa
      sacKud ggaagcaacaaaaaatcaaaagcgtaacagccggaagtcctcaatctttaattagtcaattgtcacaggg
      sacBay agaaacaacaacaaactaaaagtgcggcagatagaaactttcaaccagttattagccaattgccaccgag

   S. cerevisiae ttctacggtggaagcttccaaggctcatatgatatccacgaccagcaatggtgcatatgatgagaagt--
      sacPar ttctgaagcgcaagcttccaaaatttatatgaaatccacaaccaacaatggtatgtatgacgaaaaattc
      sacMik tcctgaagtgcaagcatccgaacctttcaggataccaactaccattaatgatacagatgacgaaaaatca
      sacKud tcctgaagggcaagtctttggaaatggaaggatgaccactacagacaatggtacagataatgcaaagtgg
      sacBay ctctgaagcgcaagttacaggacctgaaaagatattaactactgatattgatacggatgattcaaagctg

   S. cerevisiae -------tgagttc
      sacPar gagagtgtgagtac
      sacMik aagagtaagagtct
      sacKud aagagtgaggagct
      sacBay catcgtgagaggct

Alignment block 23 of 31 in window, 773958 - 773964, 7 bps 
B D S. cerevisiae agagcaa
      sacPar agagcaa
      sacMik agaacaa
      sacKud ggaacga
      sacBay tagagaa
      sacCas acaggat

Alignment block 24 of 31 in window, 773965 - 774612, 648 bps 
B D S. cerevisiae gaagaaatgaggaaaaaagaagaacaacgaatagaa-------------gaagagaaaactcaattgaaa
      sacPar gaagaaatgagaaggaaagagatagaacgaatggaa-------------gaggagaaagcacaattgaaa
      sacMik gacgataagtggagcaaagaaaaacaaagaattgaa-------------aaagaggaaattttgttgaaa
      sacKud gatgaaaacgaaagaaaggaactggaaaaaaggaag-------------gaggagaaagttcgcttgaaa
      sacBay gaagaaatgaaaaataaagaactagaaagaatgaaa-------------gcagaaaaaattcgcctg---
      sacCas gaagaaaatcggaagtttgaagttgaaagattaaaa-------------gaacgaaag------------
      sacKlu gaagaaa---aaaggaaagaattagaacaaaggagaatactacaagaacagagggataatgaaattcaaa

   S. cerevisiae aagaagcaagaaaatgcggaca----------aacaagtaatcact------gaac-------------a
      sacPar aaaaaaagggaagatgctgaca----------agcaaaaaatcacg------gaac-------------a
      sacMik aagaaacaggaaaatgagaaca----------aaaaggaaatcaca------gaac-------------a
      sacKud aaaaaagaggaagatgcaaaca----------agcaaataatcacc------cacc-------------a
      sacBay aagaaacaggaggatacgaaca----------aagaaaatgtcgtt------cacc-------------a
      sacCas aaaaaaattgaagatgagg----------------------cttct------aaac-------------a
      sacKlu aacaaaaattggagcaagaacaacatgccaagagggaaaaattacttcagcggaacactatactttctga

   S. cerevisiae aattgcaaatgacttagtaaaagaagtggtaaacagtagcgtgattagtattgttaagcgtgaattttca
      sacPar aatagcaaatgagttgatagtggaaatagtaagcagtaacgtgactgatattgttaagcatgaagtctca
      sacMik aatagcaaatgagttaataaggaaagtagtaaacagcaacgtcactaatattgttaaggatgaaatctca
      sacKud aattgcagatgagttaataaaggatgtagtaaacggtaaagtaactgaaattgttgagtatgagctctca
      sacBay aattaccaatgaactgataagagaagtagttaaaaacaaagcaagtgaaattgttaaaggtgagctttca
      sacCas aatactgggcactttactaaaagatgttgttcatcgattagctgttgacactgttaaatcagcaatgaat
      sacKlu actaacagatgaattaaccagaaaggttgtgcaaaaatttgtccacaatatagtcgaagaccgtataaaa

   S. cerevisiae gaggctaattataggaaggacttcattgacacaatgacccgtgaactttatgacgcatttcttcatgaaa
      sacPar gaggttaaatataggaaaattctcgttgacaagatggcccatgaactttatgatgcatttcttcatgaaa
      sacMik gaggttaatcatagaaagaagcttattgaaacgatgactcaggaactgtataatgcctttgtacatgaaa
      sacKud gagatgaacgagaggaaaaccatcatcaagacgatgacgcgtgaactttatgatgcattcattcacgaaa
      sacBay gaagttaatcgcaggaaaaagctcattgatacaatgtcttatgaactttatgatgcatttattcatgaaa
      sacCas gaggcaaacgaaaaaaaagtacttgtcgaagatatttcggaggaattgtatcaagcattcattcatgaaa
      sacKlu agaaagaatgaaaaggaaacaaagctggaaatactttctgaagaactttatcatgccttcattcacgaaa

   S. cerevisiae ggttgtatctgatatatatggattctcgtgctgaa-------------ttgaaaaggaattccactctaa
      sacPar agttgtatctgatatacatggattctcgcgctgac-------------ttgaaaaggaatactgctttga
      sacMik aactgtatctcatatacatgaatactcgtgctgaa-------------ttgaaaaggaactttaccttaa
      sacKud aactatatctcatatacatggattcttgtgctgaa-------------ctgcatagacattattccctga
      sacBay gattatatcttatatatatggattcacgcgctgaa-------------ttaaaaggaaattatgcgctaa
      sacCas aattgtatttaatttatcttgaaacaaaagctgaagcatgtgatatgcgtggaaagaaa-------ctta
      sacKlu agctatatttcacatttttggaaactaaggcggaaaaa----------tttgaagaaagcaggacttt--

   S. cerevisiae aaaaaaagttctttgagaaatggcaagcatcttattc--tcaagcaaagaagaaccgtatattagaagaa
      sacPar gaaagcggttctttgagaaatggcaagcatcttattc--tcgagcaaaggagaatcgcatactagaagag
      sacMik gaaaacagttcttcaagaagtggaaagcatcttatta--tctggccaggaagaacagagcaatagaagaa
      sacKud tgagacgattcttaaagaactggaaatcattctatta--caaagccaaaaagaatcgcgcacttgaagag
      sacBay tgaaacgtttctttaacaaatggcaaatatcttattc--taaggtcaaaaagaatcgcgcattcgaagag
      sacCas gaa------tttttcatatctggaaaaaaaaatatgaagccaaggtaaaggaaaaggagctattgaagaa
      sacKlu -gaaacgaggcctagataaatggaaaggaaagtataa--ctctcgcaaattgaatcgtgaattgaagaag

   S. cerevisiae aaaaaaagggaagaaattaaact------cgtaagccaccaattaggagtacc-----aggttttaaaaa
      sacPar aagaagagggaagaaatcaagct------cgtgagccaccaattaggagtacc-----gggccttaaaaa
      sacMik aaaaagaggaaagaaatcgaact------tgtcagccatcaactaggagtacc-----gggcttcaaaaa
      sacKud cgaaagagggaagaaattgaact------cgtgagccatcaattaggagtacc-----tagcttcaaaaa
      sacBay caaaagaaggaagaaatcgaact------tgtgagtcaccaattaggagtacc-----aagcttcaagaa
      sacCas aagaa--------aattcgaactgactaaaataagcaaacaacttggtgtacc-----ttctttcaaaaa
      sacKlu agaaaaagagaggaacttttgca------agtgggcaaaatgttgggtgttccgacttgggctcccaaaa

   S. cerevisiae atc-----tacatgtttgtttagaa------------ccccgtataagggtaacgtaaattcatcattta
      sacPar atc-----tacctgcttactgagaa------------ccccgtataagggtaatgtgaattcatcattca
      sacMik aca-----tacctgttcattgaaaa------------ccccatataaaagtaacgcgaattcatcattta
      sacKud atc-----cacccgcttattgagaa------------ccccatataagagtaacgtggattcgtcattta
      sacBay gcc-----tacttgtttattgaaaa------------ccccatacaagagtaatgtagattcgtcattta
      sacCas atcaagaatacat-----ttaggaa------------ctccgacaaatgggaac---aactcttctttct
      sacKlu aga-----aa--------ttgagagcattgaatgactctccagatattggtggtaataattcctttttat

   S. cerevisiae tgctatcatcttcagataag---aatctaatattttcacctgtaaatgacgagtttaataagtttgcgac
      sacPar tactatcgtcttcagataag---aatatagtgttttcacctgtaaatgacgagttcaacaagtttgcaac
      sacMik tactatcatcttcggataaa---aatataatattatcgcccgtaaatgatgaaatcaacaagtttgcaac
      sacKud tgctttcatcttcagataagaaaaatataatcttttcacctgtaaatgatgaattcaacaaattctcaac
      sacBay gattatcatcttcagataagaagaatataactttttcacccgtcaatgatgaattcaacaaatttgccac
      sacCas tacaactatctgatagaaagaataattttacattttctcctataccaaatgaaactaataaatttccttg
      sacKlu taccctcatcttcggccagc---caaatactttatactcctacaccaaatgaagacaatcatttcactac

   S. cerevisiae tcatttaaccaagatttcaaaactttggcggccgttagagatgcaatcaatctattatga------taac
      sacPar tcatttaacaagggtctcgaaactatggcaaccgttggatatgcactcaatctattatga------taac
      sacMik acatttgacgcaaacctcgaaactgtgggaaccattggatatgatatcaatttattatga------taag
      sacKud tcattcaaccagaacctcgaaactatgggaaccattggatatgaaattgttttattatga------taag
      sacBay ttttttaacgaaaacctcgaaattatgggaacctttggatttgaaatcaatttattatga------taaa
      sacCas cggggagaagaaaattggcgatttgtgggaaaaagttgatattgagtcaatatatctgaaggtagttaac
      sacKlu acctgtgcgtaagaactcgactatatgggaaccaatcaatctaaaagaaatatatttcaa------taga

   S. cerevisiae ctt-----------------------acgaaaaag-ttccc----------------ctccaattctctt
      sacPar cta-----------------------acggagaag-tttcc----------------cgctaactctctc
      sacMik ctt-----------------------acggaaaaa-tttcc----------------tgcgaacgttctt
      sacKud atg-----------------------actgaaaag-tttcc----------------tgtcgactttctt
      sacBay ttg-----------------------actaagaaattttcc----------------cgcaaatcttctc
      sacCas gac-----------------------ttgaagaaa-tatga----------------agaaaa------t
      sacKlu attgctttgaatttggaatcgattgaacggagaga-tctaaaaaggtcatctaatagtatggattttagg

   S. cerevisiae actccggcaaat
      sacPar actccagcaaat
      sacMik acaccagcaaat
      sacKud accccagcaaat
      sacBay actcctgctaat
      sacCas atacaattgaat
      sacKlu cctccaaaaaat

Alignment block 25 of 31 in window, 774613 - 774915, 303 bps 
B D S. cerevisiae ------ttattcatttatgcgaaagattggacatcactctcaaaccgttggatcttaagtaagttc-aat
      sacPar ------atattcatttatgcgaaagattggacatcgctctcaaaccgttggatcttgagtaagttc-aac
      sacMik ------attttcatttatgccaaagattggacatctctttcaaatcgttggatcttgagtaaattt-gac
      sacKud ------atttttatttatgctaaagattggacatcgctctccaatcgttggatcttaaataaattt-aac
      sacCas ------attctcctttactctaagagctggattttccttccaaataagtggatcctaaagaaatttggat
      sacKlu gtcgacatatttatctattcaaaagattggaactccatatctggcagttggttattaagcaaattcgggc

   S. cerevisiae ctgcaaacagcacagg--attcaaaaaagt-tcagcaataatattatctctagcagaataatttgtattg
      sacPar ctgcgaactatgcagg--attcaaaaaatt-tcaacaataatattatttccagcagaataatctgtatta
      sacMik ttacagactatgcagg--attcaaaaaaat-tcagtaatactgtcatttctagcagaataagctgtattg
      sacKud ctacagtgcatgcagg--attcaaaacatt-tcaataataacgttatcaccagcgagataagatgtatcg
      sacCas taataacccctacaag----tcatattaatatcaaaaaggaaaatgtatcaatcaacattagttgtttca
      sacKlu tgggagacaacccaagacacccgaaaaata-ttactagcaaacaattatctgtgaattttacaccttgtg

   S. cerevisiae atgatgaatatgaaccatctgattttagtgatttgcaattattgatatttaatacaggtgttacgaatcc
      sacPar atgatgaatatgaaccatccgattttagtgatttgcaattattgatatttaatacaggtgttacgaatcc
      sacMik atgacgattatgagccagctgattttagtgatttgcaattattgatctttaatacaggagttacaaatcc
      sacKud atgataattatgaaccgtccgattttagtgatttgcaattattgatcttcaatacgggtgttacaaatcc
      sacCas acgaaggagacaatatatcacaagcttcaaatttacagttactggtttttaacacaggtgttacagattc
      sacKlu aaccggagtttgtcccttctgtctttcagaacctgcagcttctagtgttcaatactggtgttaccgattc

   S. cerevisiae agatatattcgatttggagatgaaactgaaagatgatggtgaagaactgataaagctaatcactggtatt
      sacPar cgatatatttgatttggagatgaaactaaaagatgacggtgaagaactcataaagttaattaccggtgtt
      sacMik agatatatttgatttagagatgaaactaaaagatgacggcgaagagctgattaagctaattacaggtgtt
      sacKud tgatatatttgatttagaaatgaaactaaaggatgacggcgaagagctgataaaattgattactggtgtt
      sacCas aaatatatttgatcttgaaatgaaactcaaacaagatggagaggatctgatcagacttatcaataaggtt
      sacKlu agatatatttgatttggagatgaagctaagacaagacggtgagaagttaatcgaactagttcatggtatt

   S. cerevisiae tctctaaatacaaatatatgcttttcccttttg
      sacPar tcgctaaatacaaacatgtgcttttcccttttg
      sacMik tcgctaaatacaaatatatgcttttgccttcta
      sacKud tccctgaataccaacatatgcttctgcctttta
      sacCas tgccaagtttccaatattcgcttcagtattatt
      sacKlu gttttgaataccaactacaagtttgaaattatg

Alignment block 26 of 31 in window, 774916 - 775450, 535 bps 
B D S. cerevisiae attatt-tattgggaatccgcagaaaatactttatcggaaagtaccattaaac---acttactaaaatta
      sacPar attatt-tattgggaatccgcagaaaatacattatcggaaactaccatcaagc---aatcgctgaaatta
      sacMik attatt-tattgggaatctgcagagaatacactatcagaaagcacaatcaaac---agtctctaaagctg
      sacKud atcatt-tattgggaatctgcagaaaatacgttgtcggaaactactattaaac---agtctttaaagcta
      sacBay attatt-tattgggaatctgcggaaaatacgctatcggaaggtactatcaaac---agtccttaaaacta
      sacCas -ttgtcatattgggactcgaaagaa---acaccattagatgatgatgttatatccaaatttttgcagctt
      sacKlu cttatt-tactgggaatctgcagaaagtccattaaaccttaatgagatttcaa---agtttctgaaacta

   S. cerevisiae aaccgaatatctaaaaactatagtagtgttattgaacgcattgacttaatgaatctcaccgaagaatccc
      sacPar aaccggatatctaaaaactatagtagtgttgttgaacgtatcgatttaatgaatctcactgaagaatccc
      sacMik aacagaatatccaaaaactataatagtgtcatcgaacgtattgatttaatgaacctcacagaggaatacc
      sacKud aatcgaatatctaaaaactatggcagcgttattgaacgtattgacttgatgaatctcacggaggaattcc
      sacBay aatcgcatatctaaaaactataacagtgttattgagcgtattgacctgatgaatctcacggaagaatccc
      sacCas aatcgcattcataaaaatttcaaaaacatcatagagcaaattgttattatacatattaatgatcaatctc
      sacKlu aacaagatttcaaaaatttttggtaccgttataacaaagatagaaattgtcaagatgaccgatgataacc

   S. cerevisiae ctcataagtgtttagaggacaaattatctgaaatatcacattcttatgtgtacaagttgacagaaagggg
      sacPar ctcataagtgtttggaagacaaattatacgaaatatcacaatcttatgtgtacaagttgacagaaagggg
      sacMik ctcataagtgtttagaagataaattattcgaaatatcacaatcttatctattcaaattgactgaaagggg
      sacKud ctcataaatgtttggaggataaattatccgaaatatcacagtcttatgtgtacaagctgacagaaagagg
      sacBay ctcataaatgtctggaagataaactatctgaaatctctcattcatatatttacaacttgacggaaagagg
      sacCas ctcataaaatcctagaaaaaggtttactctattgttcagaaaagtttaaatacagattaacggagagagg
      sacKlu cccacaaaagattagcagatggattgacaaatatggcctctagcttcaaatttgaattaactgaacgtgg

   S. cerevisiae aaaatatgataaaacacttcgtcagaaaaggtcattggccggca----------------ttcactcacg
      sacPar aaaatatgataaaacgctccgtcagaaaagatcattggctggca----------------ttcactcacg
      sacMik aaaatataacaaaacacttcgtcagaaaaggtcattagctggta----------------tacactcacg
      sacKud gaactataataaaacacttagtcaaaaaagggccttggctggcg----------------tccactcacg
      sacBay aagttacaataagacgcttcgtcaaaagaggtcattggctggaa----------------tccactcacg
      sacCas aaagtacatccatgctttagaccaaagacgttctcttgctggta----------------ttcagaca--
      sacKlu tgagtacaaccaatccttgcagcaacgaagcctgtcaggtgtcagcatagccgcatattcttcacctttc

   S. cerevisiae tagcactcaactacaaactacaaaggacattgatcaaaagatgaagaaaatgctggaaaaagagaaaaac
      sacPar taacactcaattacaaactacaaaggacattgatcccaagatgaacaaaatgctggaaaaagagaaaaac
      sacMik tagcacccaattacagactacaaaggacattgacaaaaaaatgaaaaatatgttggaaaaagaaaagaaa
      sacKud taatactcaattacagactacaaaggatattgatcaaaggatgaagaaaatgctggaaaaagaaaaaaac
      sacBay taactcccaattacagactacaaaggatatagatgaaaagatgaagaaaatgctagaaaaggagaaaaac
      sacCas ----aagtcgttacagaaatcaacatcagtggagcaaaaaatgaaagaaatgttagaattagaaaataaa
      sacKlu caat-ctcacctaatgaacaccaaaaatatagacgagaaaatgcatagaatgctagaattggagaaggaa

   S. cerevisiae aagtacca-acaacaaataggcgaaaggaacacctatgcgcatctagaatcgcatatagatgcatcacca
      sacPar aaatacca-acaacgaatgggcgaaaggaacacctacgcgcacctagaatcgcatatagccgcatcacca
      sacMik aagtacca-acatcaaattggtgaaaggaacacctacctgcatctagaatcacatatagccgcttcacca
      sacKud aaatatca-acaacaaatgggtgaaaggaatacttacgcacatcttgaatctcatatagcagcatcacct
      sacBay aaatacca-acagcaaatgggtgaaaggaatacttacgcacatttaggatctaatatatctgcttcacct
      sacCas aaacaaaagatgacgaaaagac-aaagagagaagtattctaatttgcagtcacatattatagcgtccccc
      sacKlu aagtacga-aaaagaaaaagacctaaaaaacacgtatgcccacctgagatctcacgccgaagcgtcccca

   S. cerevisiae agaagcaagaaaaggaaattgccaatactcctgtcaacttctcattcgagccaa------tttaaaactc
      sacPar agaatcaagaaaagaaagctgccaatacttctgtcaacttcccattcgagccaa------ttcacaaccc
      sacMik aaagtcaagaaaagaaagctgccgatacttttatcatcttcccattcaagccaa------ttcaaaacgc
      sacKud agggccaagaaaaggaagctgccaatactttcatcatcctctcattcaagtcaa------tttaaaacac
      sacBay aggatcaaaaaaagaaagttgccaatacttttgtcgtcctcacactcaagtgaa------ttcaaaacac
      sacCas aggaattgtaaaggaaagttaccaattct------actttctgaatcgagaagagcgagctttaagacgc
      sacKlu agatctcgtaaaggcaaacttcaagttttgttatcagagtcgcttaagaataaa------ttcaagacgc

   S. cerevisiae ctctagcttcta-------gattaaacacct-ctggt--tcgtctacttcaccacctttaccatctcatt
      sacPar ctttagcttcta-------gaccaaatacatcctggt--acatctacctcaccaccactaccatctcatc
      sacMik ccctagcatcta-------gactaaatacat-ctggt--acgtctacatcaccaccactaccatctcatt
      sacKud ccctagcatcta-------ggctgaatacgt-ccggt--acatctacatcaccaccactaccatctcact
      sacBay ccttggcgtcta-------gactaaatacgt-ctggt--acctcaacatcaccaccactgccatcccatt
      sacCas ctgtcg-------------gaccaaatactt---------cattattctcaccaccagtcccctcacatc
      sacKlu cactacccattattgtgtcagataaacggtt-atcgtcatcattttcattgccatcagtatcatctcacc

   S. cerevisiae tggcgatgaaat
      sacPar tggcaatgaaat
      sacMik tggcaatgaaat
      sacKud tggccatgaaat
      sacBay tggcaatgaagt
      sacCas tagcagtcaaag
      sacKlu tagccgcaaaag

Alignment block 27 of 31 in window, 775451 - 775479, 29 bps 
B D S. cerevisiae tcaggaaa-----------------aactcgagagtta-ctagttta
      sacMik tcaggaac-----------------aattcaagggtta-ctagttta
      sacKud ttagaaga-----------------aactcaagagtta-ctagtctg
      sacBay ttaggaaa-----------------aattcaagaatta-ctagtttg
      sacCas ttcgcaaacgttttggcacatctttacctccggagaca-cctagtta
      sacKlu ttaaaatg-----------------aatgcactaagtacccagccta

Alignment block 28 of 31 in window, 775480 - 775525, 46 bps 
B D S. cerevisiae cataccgtattacccgttagcacaccaagccatagtaataacatac
      sacPar cataccgtattgcccgttagcacaccaagccatagtaacaatttgc
      sacMik catactgttctccccgtcagcacaccaagtcacagtaacaatttgc
      sacKud catactgtactgcccgttagcacgccaagtcatagtaccaatttgc
      sacBay catactgtactgcccgttagcacaccaagtcacagcaccaatttac
      sacCas cagtacaaactaccca--aattcagtaattcatcaaaaaact---c
      sacKlu ----------cgctgcttggtactccaagccacacgagaaacacac

Alignment block 29 of 31 in window, 775526 - 775775, 250 bps 
B D S. cerevisiae cagctgcaagttttagcgggaataacaccaccgatatacagtcccaacaat-taatcgaaaaccagaaga
      sacPar cagcctcaagttttagtgggaataacactacggatatacaatcccaacaat-taattaaaagtcagagga
      sacMik cagctacaagtttaaatggcaatagcagcacagatatacaaccccaacaac-cgactgaaaatcaaagga
      sacKud cggctactaattccaacggcaatgacgccacagatactcaatctcaacaat-tgacgagaagcaaaagaa
      sacBay cagcttcaaattcggacgctacggcaactacagatatacattctcaacagt-caagtagaaatccaagaa
      sacCas ctgtgacaagaattatcggaa------cctctgatgaacaa----aacaatgcaaccataggcca-----

   S. cerevisiae gtacatctgtatatttgaataacgtttctgaaaggattctgggaaatcaagaaatatgtcaaacaccaat
      sacPar gtacatgtgggtattcaaaaaatgtttttgaaagagtcccaggaaatcaggaaatatgtaaaacaccatt
      sacMik gcatggccgagagttcgaataatgcttttgaaagagttccggaaagccaggacatatacaaaacaccaat
      sacKud gtactctagaactttcaaatagtgcttttgatagagtacccgaaagccaagccatatatcaaacaccgac
      sacBay gcacggtaggacttttaagcggtgcatttgaaagagcatcagaaagccacgcaatatgtcagacaccaat
      sacCas -tatgcttcaatcttctcgtt---------------------------------tatttgaaactccaat

   S. cerevisiae taatcctgttactcctgt--------gctagatggggccgatcaaggtaaggaggacattcctgatagta
      sacPar taaccctgtaactccagt--------gttagatggagccgatcaaggtaaggaggacattcctgatagta
      sacMik taacgctgtcactccagt--------gttagatagcaccgatcaagataagagggatattcctgatagta
      sacKud taa---tgtcgctccagc--------gtcagataacactgatcaagataaagatgacattcctgatagca
      sacBay aaacaatgcggcccctgc--------gtcggagggctgtgataaaaacatagatgatattcccgatagta
      sacCas aaattctacagctgcctcccattctggccagaatacaccga-----------aggacattcccaacaacg

   S. cerevisiae tattagagctgaagatcttgatcgattctgtcaagaagaaagtaaataa
      sacPar tattagaactcaaggttctgattgattctgtaaagaaaaaagtaaataa
      sacMik tattagaacttaagactctgatcaattctgtcagaaaaaaagtaagtaa
      sacKud tattagagctcaaaattttgatcgattctgtcaagaaaaaagtaaataa
      sacBay tattagaactcaagatcttgatcgattctgtgaagaaaaaagtaaataa
      sacCas tacaagaattgaaatatttgattgaatctgtgaaaaagaaggtgaacga

Alignment block 30 of 31 in window, 775776 - 775918, 143 bps 
B D S. cerevisiae tgattaaa-gcatttgtaatatataaacaaaagaaatgtgcattttttctatagctttaggaaaagta--
      sacPar tgattaaaagcatttgtaatatataaataaacgaaatgtacattttttctgtagggttatgaaaaaag--
      sacMik cgattaga-acatttgtaatatataaa-aaagaaaatatgcatttttaatacaagatcatgaaaaaatgc
      sacKud tgactaga-acgtttgtaatatataaataaaaaaaacatgcatttttaacgtagaatctcgaaaaata--
      sacBay cgaataaa-atatttgtaacatataaatgataaaa---tgcatttaataaacgatctttgaaaaaatg--

   S. cerevisiae -tttgataatcacccatttcttattactgtcggcgtgccat-ccttttctctaaagct---cggcggaag
      sacPar -tacta-atttacgcatttcgtattactgctaatatttcat-tcttttctctaaagct---cggcggaag
      sacMik cttaaa-atatacatatttcgtcttatagctattgtgcaataatttttcgctaaacttctgcggcggaag
      sacKud -tctgt-tatccccaattccgcggtcgagctatc-tttgtt-ctcttttttgaaagtt---cggcgggag
      sacBay -tctga-tagcacgtattttggcttgcttctat------at-tttgttcttta----t---gcgcagaat

   S. cerevisiae -aaaaattcaat
      sacPar gaaaaatccaat
      sacMik -gaaaacccaat
      sacKud -gagaatttaat
      sacBay -gaaaattcaag

Alignment block 31 of 31 in window, 775919 - 775965, 47 bps 
B D S. cerevisiae aattgtgc-a-------aaaagtgaagccagggttgcaaatacagagttat-atca
      sacPar ggttgtcc-a-------aaaagtgaagccaggacttcaaccacagagtttt-gtta
      sacMik ggttgttcaa-------aaaagtgaagccaaaact-caagtacaaagtttcaagca
      sacKud cattgtgt-aaaaaagtaaaagtgaacccaggctttaaagtacaaactttt--gca
      sacBay aattgtgt-g-aaaagtaaaagcggagccaaacttcaaagtacaaactctt-atga
      sacCas ------------aattttataataaaaccacagccgcgaacctagcgcaac-aata

View table schema

Go to Conservation track controls

Data last updated at UCSC: 2011-09-01

Description

This track shows a measure of evolutionary conservation in seven species of the genus Saccharomyces based on a phylogenetic hidden Markov model (phastCons). The graphic display shows the alignment projected onto S. cerevisiae.

The genomes were downloaded from:

Display Conventions and Configuration

In full and pack display modes, conservation scores are displayed as a wiggle track (histogram) in which the height reflects the size of the score. The conservation wiggles can be configured in a variety of ways to highlight different aspects of the displayed information. Click the Graph configuration help link for an explanation of the configuration options.

Pairwise alignments of each species to the S. cerevisiae genome are displayed below the conservation histogram as a grayscale density plot (in pack mode) or as a wiggle (in full mode) that indicates alignment quality. In dense display mode, conservation is shown in grayscale using darker values to indicate higher levels of overall conservation as scored by phastCons.

Checkboxes on the track configuration page allow selection of the species to include in the pairwise display. Configuration buttons are available to select all of the species (Set all), deselect all of the species (Clear all), or use the default settings (Set defaults). Note that excluding species from the pairwise display does not alter the the conservation score display.

To view detailed information about the alignments at a specific position, zoom the display in to 30,000 bases or fewer, then click on the alignment.

Gap Annotation

The Display chains between alignments configuration option enables display of gaps between alignment blocks in the pairwise alignments in a manner similar to the Chain track display. The following conventions are used:

 • Single line: No bases in the aligned species. Possibly due to a lineage-specific insertion between the aligned blocks in the S. cerevisiae genome or a lineage-specific deletion between the aligned blocks in the aligning species.
 • Double line: Aligning species has one or more unalignable bases in the gap region. Possibly due to excessive evolutionary distance between species or independent indels in the region between the aligned blocks in both species.
 • Pale yellow coloring: Aligning species has Ns in the gap region. Reflects uncertainty in the relationship between the DNA of both species, due to lack of sequence in relevant portions of the aligning species.

Downloads for data in this track are available:

Base Level

When zoomed-in to the base-level display, the track shows the base composition of each alignment. The numbers and symbols on the Gaps line indicate the lengths of gaps in the S. cerevisiae sequence at those alignment positions relative to the longest non-S. cerevisiae sequence. If there is sufficient space in the display, the size of the gap is shown. If the space is insufficient and the gap size is a multiple of 3, a "*" is displayed; other gap sizes are indicated by "+".

Codon translation is available in base-level display mode if the displayed region is identified as a coding segment. To display this annotation, select the species for translation from the pull-down menu in the Codon Translation configuration section at the top of the page. Then, select one of the following modes:

 • No codon translation: The gene annotation is not used; the bases are displayed without translation.
 • Use default species reading frames for translation: The annotations from the genome displayed in the Default species to establish reading frame pull-down menu are used to translate all the aligned species present in the alignment.
 • Use reading frames for species if available, otherwise no translation: Codon translation is performed only for those species where the region is annotated as protein coding.
 • Use reading frames for species if available, otherwise use default species: Codon translation is done on those species that are annotated as being protein coding over the aligned region using species-specific annotation; the remaining species are translated using the default species annotation.

Codon translation uses the following gene tracks as the basis for translation, depending on the species chosen (Table 2). Species listed in the row labeled "None" do not have species-specific reading frames for gene translation.

Gene TrackSpecies
SGD GenesS. cerevisae
No annotationall the other yeast strains
Table 2. Gene tracks used for codon translation.

Methods

Best-in-genome pairwise alignments were generated for each species using lastz, followed by chaining and netting. The pairwise alignments were then multiply aligned using multiz, and the resulting multiple alignments were assigned conservation scores by phastCons.

The phastCons program computes conservation scores based on a phylo-HMM, a type of probabilistic model that describes both the process of DNA substitution at each site in a genome and the way this process changes from one site to the next (Felsenstein and Churchill 1996, Yang 1995, Siepel and Haussler 2005). PhastCons uses a two-state phylo-HMM, with a state for conserved regions and a state for non-conserved regions. The value plotted at each site is the posterior probability that the corresponding alignment column was "generated" by the conserved state of the phylo-HMM. These scores reflect the phylogeny (including branch lengths) of the species in question, a continuous-time Markov model of the nucleotide substitution process, and a tendency for conservation levels to be autocorrelated along the genome (i.e., to be similar at adjacent sites). The general reversible (REV) substitution model was used. Note that, unlike many conservation-scoring programs, phastCons does not rely on a sliding window of fixed size, so short highly-conserved regions and long moderately conserved regions can both obtain high scores. More information about phastCons can be found in Siepel et al. (2005).

PhastCons currently treats alignment gaps as missing data, which sometimes has the effect of producing undesirably high conservation scores in gappy regions of the alignment. We are looking at several possible ways of improving the handling of alignment gaps.

Credits

This track was created at UCSC using the following programs:

 • Lastz (formerly Blastz) and multiz by Minmei Hou, Scott Schwartz and Webb Miller of the Penn State Bioinformatics Group.
 • AxtBest, axtChain, chainNet, netSyntenic, and netClass by Jim Kent at UCSC.
 • PhastCons by Adam Siepel at Cornell University.
 • "Wiggle track" plotting software by Hiram Clawson at UCSC.

The phylogenetic tree is based on the Saccharomyces Phylogeny page from the Department of Genetics at Washington University in St. Louis.

References

Phylo-HMMs and phastCons:

Felsenstein J, Churchill GA. A Hidden Markov Model approach to variation among sites in rate of evolution. Mol Biol Evol. 1996 Jan;13(1):93-104. PMID: 8583911

Siepel A, Bejerano G, Pedersen JS, Hinrichs AS, Hou M, Rosenbloom K, Clawson H, Spieth J, Hillier LW, Richards S, et al. Evolutionarily conserved elements in vertebrate, insect, worm, and yeast genomes. Genome Res. 2005 Aug;15(8):1034-50. PMID: 16024819; PMC: PMC1182216

Siepel A, Haussler D. Phylogenetic Hidden Markov Models. In: Nielsen R, editor. Statistical Methods in Molecular Evolution. New York: Springer; 2005. pp. 325-351.

Yang Z. A space-time process model for the evolution of DNA sequences. Genetics. 1995 Feb;139(2):993-1005. PMID: 7713447; PMC: PMC1206396

Chain/Net:

Kent WJ, Baertsch R, Hinrichs A, Miller W, Haussler D. Evolution's cauldron: duplication, deletion, and rearrangement in the mouse and human genomes. Proc Natl Acad Sci U S A. 2003 Sep 30;100(20):11484-9. PMID: 14500911; PMC: PMC208784

Multiz:

Blanchette M, Kent WJ, Riemer C, Elnitski L, Smit AF, Roskin KM, Baertsch R, Rosenbloom K, Clawson H, Green ED, et al. Aligning multiple genomic sequences with the threaded blockset aligner. Genome Res. 2004 Apr;14(4):708-15. PMID: 15060014; PMC: PMC383317

Lastz (formerly Blastz):

Chiaromonte F, Yap VB, Miller W. Scoring pairwise genomic sequence alignments. Pac Symp Biocomput. 2002:115-26. PMID: 11928468

Harris RS. Improved pairwise alignment of genomic DNA. Ph.D. Thesis. Pennsylvania State University, USA. 2007.